• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HULDE AAN BROEDER ROGER
Groet bij gelegenheid van de internationale bijeenkomst van de broeders van Taizé in Milaan

Beste jongeren,

paus Benedictus XVI vergezelt jullie allen in gebed op dit moment. Op initiatief van de gemeenschap van Taizé, beleven jullie een prachtige ervaring van kerkelijke ontmoeting.

Hulde aan broeder Roger, die met deze internationale ontmoetingen begon om in jonge christenen een geest van gemeenschap en doorleefde vrede te doen wortelen. De paus hoopt dat de dialoog tussen jullie onderling, komend uit verschillende landen en verschillende christelijke stromingen, net als de ontmoeting met de christenen in Milaan die jullie ontvangen, mogelijkheden schept om nieuwe verbindingen te leggen, die tevens vrede zullen zaaien onder de mensen. Hij wenst dat het voorbeeld van de stichter van Taizé en de onvermoeibare inspanning van paus Johannes Paulus II voor dialoog en vrede tussen mensen, jullie bemoedigen om, op jullie beurt, vredestichters te zijn! Onze wereld staat onder druk door de vele haarden van geweld en in onze ontwikkelde samenleving steken nieuwe vormen van geweld de kop op, die in het bijzonder jongeren aangaan. De paus roept jullie op om, in eenvoud en met vreugde, te getuigen van de geest die in jullie leeft, dankzij de zelfgave van de Heer Jezus op het kruis, eens en voor allen, uit liefde voor allen. Want “Hij is onze vrede” (Ef. 2, 14), zoals de apostel Paulus zegt, en Hij nodigt ons uit om te vergeven, als teken van volmaakte liefde.

U toevertrouwend aan het gebed van Maria, de Moeder van de Heer en van allen die zijn broeders en zusters zijn geworden, schenkt de Heilige Vader jullie, de broeders van Taizé en de gemeenschappen en gezinnen die jullie ontvangen, van ganser harte zijn apostolische zegen.

Document

Naam: HULDE AAN BROEDER ROGER
Groet bij gelegenheid van de internationale bijeenkomst van de broeders van Taizé in Milaan
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 15 december 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Taizé
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test