• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het is de zending van de Kerk deze verzoening te verkondigen en er het sacrament van te zijn in de wereld. Nu is de Kerk sacrament, dat wil zeggen teken en instrument van verzoening om meerdere redenen, die weliswaar van verschillend gehalte zijn, maar die toch steeds neerkomen op haar gerichtheid op het verkrijgen van datgene wat God in Zijn barmhartig raadsbesluit aan de mensen wil schenken. Sacrament is de Kerk op de eerste plaats om het loutere feit van haar bestaan als verzoende gemeenschap die in de wereld van het werk van Christus getuigenis aflegt en het tegenwoordig stelt. Sacrament is zij vervolgens ook vanwege haar dienst als behoedster en verklaarster van de heilige Schrift, de Blijde Boodschap van de verzoening: aan iedere generatie maakt zij steeds weer het goddelijk raadbesluit en liefdesplan bekend en aan ieder toont zij de wegen van een algehele verzoening in Christus.

Sacrament is zij tenslotte vanwege de zeven sacramenten die ieder op eigen wijze „de Kerk opbouwen”. Vgl. H. Augustinus, Over de Stad Gods, De Civitate Dei. XXII, 17: CCL 48, 835 e.v. Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. III, q. 64, a. 2 ad 3 In alle sacramenten wordt immers het paasmysterie van Christus herdacht en vernieuwd, waardoor zij voor de Kerk een bron van leven vormen en in haar handen om zo te zeggen het instrument vormen van de bekering tot God en van de verzoening onder de mensen.

Document

Naam: RECONCILIATIO ET PAENITENTIA
Over de verzoening en boete in de zending van de Kerk in deze tijd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 2 december 1984
Copyrights: © 1985, Stg. Verkondiging, Roermond; nr. 13
Vert.: Chr. v. Buijtenen S.J.
Bewerkt: 4 december 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test