• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

De inculturatie van de christelijke spiritualiteit in de culturen van de oorspronkelijke volkeren heeft een bijzonder waardevolle weg in de sacramenten, omdat daarin het goddelijke en het kosmische, de genade en de schepping, verenigd zijn. In de Amazone moeten ze niet worden opgevat als een scheiding van de schepping. Zij

"zijn een bevoorrechte manier waarop de natuur door God wordt aangenomen en wordt de bemiddeling van het bovennatuurlijke leven". Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 235 

Ze zijn een volheid van de schepping, waar de natuur wordt opgevoed om de plaats en het instrument van de genade te zijn, om

"de wereld op een ander niveau te omhelzen". Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 235

In de Eucharistie heeft God

"op het hoogtepunt van het mysterie van de Menswording, onze intimiteit willen bereiken door middel van een stukje materie". [...] [Zij] verenigt hemel en aarde, omarmt en dringt door tot de hele schepping". Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 236 

Daarom kan ze

"de motivatie zijn voor onze bezorgdheid over het milieu, en ze leidt ons om de hoeders van de hele schepping te zijn". Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 236

Op deze manier

"ontsnappen we niet aan de wereld of verloochenen we de natuur niet als we God willen ontmoeten". Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 235 

Dit stelt ons in staat om in de liturgie veel elementen te verzamelen die eigen zijn aan de ervaring van de inheemse bevolking in hun intieme contact met de natuur, en om inheemse uitingen te stimuleren in liederen, dansen, riten, gebaren en symbolen. Het Tweede Vaticaans Concilie had al opgeroepen tot deze inspanning om de liturgie in de inheemse volken te incultureren, Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 37-40.65.77.81 maar er zijn meer dan vijftig jaar voorbij gegaan en we hebben weinig vooruitgang geboekt in deze richting. Op de Synode werd het voorstel gedaan om een "Amazonerite" uit te werken. N.v.d.r.: dit is voetnoot 120 in de oorspronkelijke uitgave.

Op zondag

"vult de christelijke spiritualiteit de waarde van rust en feest aan. De mens heeft de neiging de contemplatieve rust te beperken tot de sfeer van het onvruchtbare en nutteloze en vergeet daarbij dat zo het werk dat men verricht, het belangrijkste wordt ontnomen: zijn betekenis. Wij zijn geroepen in ons handelen een dimensie van ontvankelijkheid en belangeloosheid in te sluiten". Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 237 

De oorspronkelijke volkeren kennen deze gratuite en gezonde contemplatieve luiheid. Onze vieringen moeten hen helpen om deze ervaring in de zondagse liturgie te beleven en het licht van het Woord en de Eucharistie te ontmoeten dat ons concrete leven verlicht.

De Sacramenten tonen en communiceren de nabijgelegen God die met barmhartigheid komt om zijn kinderen te genezen en te sterken. Daarom moeten ze toegankelijk zijn, vooral voor de armen, en mogen ze nooit worden ontkend om redenen van geld. Het is ook niet aanvaardbaar om tegenover de arme en vergeten mensen van het Amazonegebied een discipline te hebben die hen uitsluit en op afstand houdt, want op die manier worden ze uiteindelijk weggegooid door een kerk die in een douanehuis wordt omgevormd. In plaats daarvan moet de Kerk

"In de moeilijke situaties die de meest behoeftigen doormaken, moet de Kerk er in het bijzonder voor zorgen begrip te tonen, te troosten, te integreren, waarbij zij het vermijdt hun een reeks normen op te leggen, als waren het stenen, met als resultaat dat zij zich veroordeeld en in de steek gelaten voelen juist door de Moeder die geroepen is hun de barmhartigheid van God te brengen." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over vreugde van de liefde, Amoris Laetitia (19 mrt 2016), 49 Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over vreugde van de liefde, Amoris Laetitia (19 mrt 2016), 305

Voor de Kerk kan barmhartigheid slechts een romantische uitdrukking worden als zij zich niet concreet manifesteert in pastoraal engagement.

Document

Naam: QUERIDA AMAZONIA
Geliefde Amazone
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 2 februari 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana /Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopige gedeeltelijke werkvertaling vanuit het Spaans: redactie
Teksten worden verder bewerkt en notenapparaat aangevuld
Bewerkt: 6 augustus 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test