• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling
QUERIDA AMAZONIA
Geliefde Amazone
DERDE HOOFDSTUK  -  Een ecologische droom (41-60)

DERDE HOOFDSTUK - Een ecologische droom (41-60)

In een culturele realiteit als de Amazone, waar er zo'n nauwe relatie bestaat tussen de mens en de natuur, is het dagelijkse bestaan altijd kosmisch. Anderen bevrijden van hun slavernij betekent zeker zorg dragen voor hun omgeving en deze verdedigen Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 51. “Vooral in onze tijd is de natuur zo zeer geïntegreerd in de sociale en culturele dynamiek, dat ze bijna geen onafhankelijke variabele meer vormt. De voortschrijdende woestijnvorming en de afnemende productiviteit van sommige agrarische gebieden zijn ook het gevolg van de verarming en de achtergebleven ontwikkeling van de plaatselijke bewoners.” maar het is nog belangrijker om het menselijke hart te helpen zich vol vertrouwen te openen voor de God die niet alleen alles wat bestaat heeft geschapen, maar zich ook aan ons heeft gegeven in Jezus Christus. De Heer, die eerst voor ons zorgt, leert ons om voor onze broeders en zusters te zorgen en voor de omgeving die Hij ons elke dag geeft. Dit is de eerste ecologie die we nodig hebben. In het Amazonegebied worden de woorden van Benedictus XVI beter begrepen als hij zegt dat "naast de ecologie van de natuur er een ecologie is die we 'menselijk' kunnen noemen, wat op zijn beurt een 'sociale ecologie' vereist. Dit impliceert dat de mensheid [...] altijd rekening moet houden met de onderlinge relatie tussen natuurlijke ecologie, dat wil zeggen, respect voor de natuur, en de menselijke ecologie". Paus Benedictus XVI, Boodschap, Boodschap voor Wereldvrededag, 1 januari 2007, De menselijke persoon - hart van de vrede (8 dec 2006), 8 Deze aandrang dat "alles met elkaar verbonden is" Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 16.91.117.138.240 geldt vooral voor een gebied als het Amazonegebied.

Als de zorg voor mensen en de zorg voor ecosystemen onafscheidelijk zijn, wordt dit vooral belangrijk wanneer

"het bos geen hulpbron is om te exploiteren, maar een wezen, of meerdere wezens om mee om te gaan." Bolivia, Bolivia: informe país. Consulta presinodal (1 jan 2019), 36 Vgl. Bisschoppensynodes, Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied, Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019) (17 juni 2019), 23

De wijsheid van de inheemse volkeren van het Amazonegebied

"inspireert tot zorg en respect voor de schepping, met een duidelijk besef van haar grenzen, waardoor misbruik ervan verboden is. Misbruik maken van de natuur is misbruik maken van onze voorouders, onze broeders en zusters, de schepping en de Schepper, het verhypothekeren van de toekomst." Bisschoppensynodes, Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied, Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019) (17 juni 2019), 26 

De inheemse bevolking,

"als ze op hun grondgebied blijft, is juist degene die het beste voor hen zorgt"Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 146,

zolang ze zich maar niet laat vangen door de sirenenzang en door het geïnteresseerde aanbod van machtsgroepen. De schade aan de natuur treft hen op een zeer directe en verifieerbare manier, want - zo zeggen ze -

"wij zijn water, lucht, aarde en het leven van het door God geschapen milieu. Daarom vragen we dat er een einde komt aan de mishandeling en uitroeiing van Moeder Aarde. De aarde heeft bloed en het bloedt, de multinationals hebben de aderen van onze Moeder Aarde doorgesneden." Colombia, Documento con aportes al Sínodo de la Diócesis de San José del Guaviare y de la Arquidiócesis de Villavicencio y Granada (Colombia) (1 jan 2019) Vgl. Bisschoppensynodes, Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied, Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019) (17 juni 2019), 17

Document

Naam: QUERIDA AMAZONIA
Geliefde Amazone
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 2 februari 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana /Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopige gedeeltelijke werkvertaling vanuit het Spaans: redactie
Teksten worden verder bewerkt en notenapparaat aangevuld
Bewerkt: 6 augustus 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test