• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Een Kerk met Amazone-gezichten vereist de stabiele aanwezigheid van volwassen en gezaghebbende lekenleiders Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 517. § 2: Het is mogelijk, gezien de schaarsheid van de priesters, dat de bisschop "aan een diaken of een andere persoon die niet getekend is met het priesterlijk merkteken, of aan een gemeenschap van personen, dient hij een priester aan te stellen die, voorzien van de machten en bevoegdheden van een pastoor, leiding geeft aan de pastorale zorg". N.v.d.r: nootnummer 136 in de oorspronkelijke versie die talen, culturen, geestelijke ervaring en de manier van leven in gemeenschappen op verschillende plaatsen kennen, terwijl ze ruimte laten voor de veelheid aan gaven die de Heilige Geest in allen zaait. In feite heeft de Geest, daar waar er een bijzondere behoefte is, al charismatische gaven uitgestort om er een antwoord op te geven. Dit vereist in de Kerk een vermogen om wegen te openen naar de vrijmoedigheid van de Geest, om vertrouwen te hebben en concreet de ontwikkeling van een eigen, uitgesproken seculiere kerkelijke cultuur mogelijk te maken. De uitdagingen van het Amazonegebied vereisen een bijzondere inspanning van de Kerk om een capillaire aanwezigheid te bereiken die alleen mogelijk is door een doortastend optreden van leken.

Document

Naam: QUERIDA AMAZONIA
Geliefde Amazone
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 2 februari 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana /Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopige gedeeltelijke werkvertaling vanuit het Spaans: redactie
Teksten worden verder bewerkt en notenapparaat aangevuld
Bewerkt: 6 augustus 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test