• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

In de Eucharistie heeft God

"op het hoogtepunt van het mysterie van de Menswording, onze intimiteit willen bereiken door middel van een stukje materie". [...] [Zij] verenigt hemel en aarde, omarmt en dringt door tot de hele schepping". Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 236 

Daarom kan ze

"de motivatie zijn voor onze bezorgdheid over het milieu, en ze leidt ons om de hoeders van de hele schepping te zijn". Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 236

Op deze manier

"ontsnappen we niet aan de wereld of verloochenen we de natuur niet als we God willen ontmoeten". Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 235 

Dit stelt ons in staat om in de liturgie veel elementen te verzamelen die eigen zijn aan de ervaring van de inheemse bevolking in hun intieme contact met de natuur, en om inheemse uitingen te stimuleren in liederen, dansen, riten, gebaren en symbolen. Het Tweede Vaticaans Concilie had al opgeroepen tot deze inspanning om de liturgie in de inheemse volken te incultureren, Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 37-40.65.77.81 maar er zijn meer dan vijftig jaar voorbij gegaan en we hebben weinig vooruitgang geboekt in deze richting. Op de Synode werd het voorstel gedaan om een "Amazonerite" uit te werken. N.v.d.r.: dit is voetnoot 120 in de oorspronkelijke uitgave.

Document

Naam: QUERIDA AMAZONIA
Geliefde Amazone
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 2 februari 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana /Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopige gedeeltelijke werkvertaling vanuit het Spaans: redactie
Teksten worden verder bewerkt en notenapparaat aangevuld
Bewerkt: 6 augustus 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test