• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Het is de moeite waard om hier nog eens aan te halen wat ik al heb uitgedrukt in de Exhortatie Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
over inculturatie, die gebaseerd is op de overtuiging dat

"genade de cultuur veronderstelt en dat de gave van God geïncarneerd is in de cultuur van degene die het ontvangt" Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 115

We zien dat dit een tweeledige beweging impliceert. Enerzijds een dynamiek van vruchtbaarheid die het mogelijk maakt het Evangelie op één plaats uit te drukken, want

"wanneer een gemeenschap de heilsverkondiging verwelkomt, maakt de heilige Geest haar cultuur vruchtbaar met de transformerende kracht van het evangelie" Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 116 

anderzijds leeft de Kerk zelf een ontvankelijke weg, die haar verrijkt met wat de Geest al op mysterieuze wijze in die cultuur heeft gezaaid. Op deze manier

"verfraait de Heilige Geest de Kerk, toont haar nieuwe aspecten van de Openbaring en geeft haar een nieuw gezicht". Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 116 

Kortom, het gaat erom de verkondiging van het onuitputtelijke Evangelie, gecommuniceerd

"met categorieën die eigen zijn aan de cultuur waarin het wordt verkondigd, toe te staan en aan te moedigen, om een nieuwe synthese met die cultuur tot stand te brengen". Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 129

Document

Naam: QUERIDA AMAZONIA
Geliefde Amazone
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 2 februari 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana /Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopige gedeeltelijke werkvertaling vanuit het Spaans: redactie
Teksten worden verder bewerkt en notenapparaat aangevuld
Bewerkt: 6 augustus 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test