• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het is de specifieke taak van de godgewijden, tot de evangelisatie allereerst bij te dragen door het getuigenis van een leven dat geheel en al aan God en hun broeders en zusters is toegewijd, in navolging van de Heiland die uit liefde voor de mens tot dienaar is geworden. In het heilswerk immers komt alles voort uit het delen in de goddelijke agapé. Door hun toewijding en totale zelfgave maken de godgewijden de liefdevolle en heilbrengende aanwezigheid van Christus zichtbaar, Hij, die door de Vader geheiligd en in de wereld is gezonden. Congregatie voor de Religieuzen en Seculiere Instituten, Wezenlijke elementen in de leer van de Kerk over het religieuze leven toegepast op de instituten die aan apostolaatswerken zijn gewijd (31 mei 1983), 23-24 Wanneer zij zich door Hem laten grijpen, Vgl. Fil. 3, 12 zullen ze in zekere zin een voortzetting kunnen worden van Zijn mensheid. Vgl. Z. Elizabeth van de H. Drie-eenheid, La ciel dans la foi: traité spirituel Het godgewijde leven laat heel duidelijk zien dat in de mate dat men meer uit Christus leeft, men Hem beter in de anderen kan dienen waarbij men naar de voorposten van de zending gaat en de grootste risico’s op zich neemt. Vgl. H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 69

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 27 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test