• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dit getuigenis van de godgewijde mensen heeft ook een bijzondere betekenis vanwege het voor het religieuze leven kenmerkende gemeenschapsaspect.. De broederlijke en zusterlijke samenleving is bij uitstek de plaats om Gods wil te onderscheiden en te aanvaarden, en om in eenheid van hart en geest voort te gaan. De door liefde bezielde gehoorzaamheid verenigt de leden van het instituut in hetzelfde getuigenis en dezelfde zending, ook al is er verscheidenheid aan gaven en wordt ieders individualiteit gerespecteerd. In het door de Geest bezielde gemeenschappelijk leven is ieder met de ander in vruchtbaar gesprek om de wil van de Vader te ontdekken, en allen erkennen in degene die de leiding heeft een uitdrukking van Gods vaderschap en een van God ontvangen gezagsuitoefening die in dienst staat van onderscheiding en verbondenheid. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 9e Gewone Bisschoppensynode over het religieuze leven (29 okt 1994), 19. A Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven, Perfectae Caritatis (28 okt 1965), 14

Voor de kerk en de samenleving is het gemeenschappelijk leven op bijzondere wijze het teken van de verbondenheid die ontstaat uit de gemeenschappelijke wil om aan dezelfde roep te gehoorzamen, over alle verscheidenheid van ras of afkomst, taal of cultuur heen. In tegenstelling tot de geest van onenigheid en verdeeldheid zijn gezag en gehoorzaamheid een lichtend teken van het éne vaderschap dat van God komt, van de uit de Geest geboren broederschap, van de inwendige vrijheid van mensen die zich op God verlaten ondanks de menselijke beperkingen van hen die Hem vertegenwoordigen. Door deze gehoorzaamheid, die een aantal mensen tot hun levensregel maken, wordt het geluk dat Jezus beloofde aan ”hen die naar het woord van God luisteren en het onderhouden” (Lc. 11, 28), ervaren en tot nut van allen verkondigd. Bovendien zijn zij die gehoorzamen er zeker van dat ze werkelijk in navolging van de Heer op zending zijn, en niet hun eigen verlangens en wensen najagen. Zo kan men zich geleid weten door de Geest van de Heer, zich zelfs temidden van de grootste moeilijkheden gesteund weten door Zijn sterke hand. Vgl. Hand. 20, 22-24

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 27 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test