• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De derde uitdaging gaat uit van bepaalde opvattingen over vrijheid die de wezenlijke band loskoppelen tussen dit fundamentele menselijke voorrecht en de waarheid en zedelijke normen. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over kerkelijke moraalleer, Veritatis Splendor (6 aug 1993), 31-35 Het bevorderen van de vrijheid is inderdaad een echte waarde die nauw samenhangt met de eerbied voor de menselijke persoon. Maar wie is blind voor het vele ernstige onrecht en zelfs het vele verschrikkelijke geweld die het gevolg zijn van een ontaard gebruik van de vrijheid in het leven van mensen en volkeren?

De voor het godgewijde leven kenmerkende gehoorzaamheid is een doeltreffend antwoord op deze situatie. Op bijzonder krachtige wijze stelt het ons de gehoorzaamheid van Christus jegens Zijn Vader als voorbeeld voor ogen, en uitgaande van dit mysterie getuigt het dat er geen tegenspraak is tussen gehoorzaamheid en vrijheid. De houding van de Zoon onthult immers het geheim van de menselijke vrijheid als het pad van gehoorzaamheid aan de wil van de Vader, en het geheim van de gehoorzaamheid als een pad naar geleidelijke verovering van de ware vrijheid. Juist dit geheim willen de godgewijden door de gelofte tot uitdrukking brengen. Daarmee willen zij aantonen zich ervan bewust te zijn dat zij kinderen van God zijn, en daarom aanvaarden zij de wil van de Vader als hun dagelijks brood, Vgl. Joh. 4, 34 hun rots, hun vreugde, hun schild en hun sterkte. Vgl. Ps. 18, 3 Zo tonen zij dat ze groeien in de volle waarheid over zichzelf, verbonden blijven met de bron van hun bestaan, en geven zij de troostrijke boodschap: ”grote vrede ervaart wie uw wet eert; voor hem ligt er géén steen des aanstoots” (Ps. 119, 165).

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 27 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test