• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De eerste uitdaging gaat uit van een hedonistische cultuur die de seksualiteit losmaakt van iedere objectieve maatstaf, er vaak een spel en een consumptieartikel van maakt, en met medeplichtigheid van de media toegeeft aan een soort verafgoding van het instinct. Ieder ziet met eigen ogen wat de gevolgen hiervan zijn: allerlei overtredingen die vaak gepaard gaan met psychisch en moreel leed van individuen en gezinnen. Het antwoord hierop van het godgewijde leven bestaat allereerst in het vreugdevol beleven van algehele zuiverheid als een getuigenis van de kracht van Gods liefde in de broosheid van het menselijk bestaan. De godgewijde mens is een bewijs dat hetgeen door de meeste mensen voor onmogelijk wordt gehouden, met de genade van de Heer Jezus mogelijk en werkelijk bevrijdend is. Ja, in Christus is het mogelijk God met heel zijn hart te beminnen, en zo ieder schepsel met de vrijheid van God lief te hebben! Meer dan ooit is dit getuigenis thans noodzakelijk, juist omdat het door onze wereld zo weinig wordt begrepen. Het is een getuigenis voor iedereen, – jonge mensen, verloofden, gehuwden, christelijke gezinnen – en toont dat de kracht van Gods liefde grote dingen tot stand kan brengen ook binnen alles wat de menselijke liefde met zich meebrengt. Het is een getuigenis dat beantwoordt aan een groeiend verlangen naar helderheid in de menselijke betrekkingen.

Het godgewijde leven dient aan de moderne wereld voorbeelden te bieden van zuiverheid, beleefd door mannen en vrouwen die blijk geven van evenwichtigheid, zelfbeheersing, initiatief, psychologische en affectieve volwassenheid. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven, Perfectae Caritatis (28 okt 1965), 12 In dat getuigenis vindt de menselijke liefde het vaste steunpunt van de zuivere liefde die de godgewijde mens vindt in de beschouwing van de liefde van de Drieëenheid die ons door Christus geopenbaard werd. Gedompeld in dat mysterie voelt hij zich in staat tot een radicale en alomvattende liefde die hem de kracht geeft tot de zelfbeheersing en discipline die nodig zijn om niet slaaf te worden van de zinnen en instincten. De godgewijde zuiverheid blijkt zo een vreugdevol en bevrijdend gebeuren. Verlicht door het geloof in de verrezen Heer en door het uitzien naar de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde Vgl. Openb. 21, 1 is zij ook een kostbare stimulans voor de opvoeding tot kuisheid die in andere levensstaten geboden is.

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 27 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test