• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De profetische opdracht van het godgewijde leven beantwoordt aan de drie wezenlijke uitdagingen die aan de kerk zelf zijn gericht: het zijn uitdagingen die we van oudsher kennen en die in sommige delen van de wereld door de samenleving van onze tijd in nieuwe vorm en misschien meer radicaal worden gesteld. Ze hebben rechtstreeks betrekking op de evangelische raden van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid, en zijn een prikkel voor de kerk en de godgewijden om de diepe antropologische betekenis van de raden duidelijk te maken en ervan te getuigen. Het kiezen voor de evangelische raden is geen verschraling van echte menselijke waarden; juist in tegendeel, deze waarden krijgen erdoor een nieuwe diepte. Men mag de evangelische raden niet beschouwen als een ontkenning van de waarden die verbonden zijn met seksualiteit, met het rechtmatig verlangen naar bezit, naar het rechtmatig verlangen om autonome beslissingen te kunnen nemen. In zoverre deze geneigdheden natuurgegeven zijn, zijn ze in zich goed. Maar omdat de mens door de erfzonde verzwakt is, bestaat het gevaar dat hij ze in praktijk brengt op wijze die tegen de morele normen ingaat. Het beoefenen van zuiverheid, armoede en gehoorzaamheid wordt een waarschuwing tegen het onderschatten van de door de erfzonde geslagen wonden, en terwijl het de waarde van de geschapen goederen wel erkent, relativeert het die door te tonen dat God het hoogste goed is. Terwijl zij die de evangelisch raden volgen, naar eigen heiligheid streven, stellen ze op die wijze om zo te zeggen aan de mensheid een ‘geestelijke therapie’ voor, aangezien ze de schepping weigeren te verafgoden en in zekere zin God zichtbaar maken. Vooral in moeilijke tijden is het godgewijde leven een zegen voor het leven van de mens en voor dat van de kerk zelf.

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 27 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test