• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In onze wereld schijnen de voetsporen van God vaak niet meer te worden gezien; daarom heeft de wereld dringende behoefte aan een krachtig profetisch getuigenis van de kant van de godgewijden. Dat getuigenis zal allereerst moeten behelzen dat God en de komende goederen op de eerste plaats komen, zoals dat zichtbaar wordt in de sequela Christi en in de navolging van de maagdelijke, arme en gehoorzame Christus, die geheel aan de eer van Zijn Vader en aan de liefde van Zijn broeders en zusters was toegewijd. Het broederlijk en zusterlijk leven is zelf een geactualiseerde profetie in een maatschappij die vaak zonder het zelf te weten een hevig verlangen heeft naar een broederschap zonder grenzen. De trouw aan hun charisma brengt de godgewijden ertoe om overal te getuigen met de vrijmoedigheid van de profeet die niet bang is zelfs zijn leven te wagen.

Overeenstemming tussen verkondiging en leven maakt de profetie bijzonder overtuigend. De godgewijden zullen trouw zijn aan hun zending in de kerk en in de wereld als ze in staat zijn voortdurend zichzelf in het licht van Gods Woord te onderzoeken. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 9e Gewone Bisschoppensynode over het religieuze leven (29 okt 1994), 15. A Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 9e Gewone Bisschoppensynode over het religieuze leven (29 okt 1994), 39. C Zo zullen zij de ontvangen schatten aan de andere gelovigen kunnen meedelen, terwijl zij van hun kant zich zullen laten gezeggen door de profetische prikkel die van andere sectoren in de kerk uitgaat. In deze uitwisseling van gaven, bekrachtigd door de volledige overeenstemming met het leergezag en de discipline van de kerk zal het werken van de Geest overheerlijk zichtbaar worden die “(de kerk) in de gemeenschap en de bediening één maakt, inricht en geleidt door de verscheidenheid van de hiërarchische en charismatische gaven en siert met zijn vruchten”. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 4 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 2

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 27 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test