• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De godgewijde mensen dienen met respectvolle fijngevoeligheid en tegelijk met missionaire stoutmoedigheid te tonen dat het geloof in Jezus Christus licht werpt op heel het gebied van de opvoeding, waarbij de menselijke waarden niet geminacht maar integendeel versterkt en verheven worden. Zo zullen ze getuigen en werktuigen zijn van de kracht van de Menswording en de sterkte van de Geest. Door dit te doen laten zij overduidelijk zien hoe de kerk haar moederschap naar het voorbeeld van Maria jegens al haar kinderen uitoefent. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Over kerkelijke universiteiten en faculteiten, Sapientia Christiana (15 apr 1979), 11

Vandaar dat de synode de godgewijde mensen met aandrang heeft aangespoord om met nieuwe vastberadenheid de taak van opvoeding weer overal waar het mogelijk is, op zich te nemen, in scholen van iedere soort en ieder niveau, in universiteiten en hogescholen. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 9e Gewone Bisschoppensynode over het religieuze leven (29 okt 1994), 41 Ik sluit mij aan bij deze aanwijzing van de synode, en dring bij de leden van instituten die zich aan de opvoeding wijden, erop aan, trouw te zijn aan hun oorspronkelijke charisma en aan hun tradities, in het besef dat de voorkeursliefde voor de armen speciaal van toepassing is op het kiezen van middelen waarmee mensen bevrijd kunnen worden van die ernstige vorm van ellende die gevormd wordt door het ontbreken van culturele en godsdienstige vorming.

Gezien het grote gewicht van de universiteiten en van de katholieke en kerkelijke faculteiten op het gebied van de opvoeding en de evangelisatie, dienen de instituten die ervoor verantwoordelijk zijn, deze verantwoordelijkheid te beseffen. Zij moeten ervoor zorgen dat deze instellingen weliswaar actief in gesprek blijven met de huidige cultuur, maar tegelijk hun eigen katholiek karakter bewaren in volledige trouw aan het kerkelijk leergezag. Afhankelijk van de omstandigheden dienen de leden van die instituten en sociëteiten bovendien bereid te zijn te functioneren in het opvoedkundig systeem van de staat. Vanwege hun specifieke roeping zijn met name de leden van de seculiere instituten tot dit soort samenwerking geroepen.

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 27 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test