• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aangezien ”de dialoog tussen de godsdiensten deel uitmaakt van de evangeliserende missie van de kerk”, H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990), 55 mogen de instituten van godgewijd leven zich er niet aan onttrekken, ook aan dit gebied hun krachten te wijden, ieder overeenkomstig het eigen charisma en volgens de aanwijzingen van het kerkelijk gezag. De eerste vorm van evangelisatie met betrekking tot onze broeders en zusters van een andere godsdienst dient het eenvoudige getuigenis te zijn van een arm, nederig en zuiver leven, vol broederlijke liefde voor allen. Tegelijk zal de vrijheid van geest die het godgewijde leven kenmerkt, de ”dialoog van het leven” Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog, Reflecties en oriëntaties over interreligieuze dialoog en de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus, Dialoog en Verkondiging (19 mei 1991), 42. a bevorderen die een grondvorm is van zending en verkondiging van Christus’ evangelie. Om elkaar beter te leren kennen, te respecteren en lief te hebben, kunnen de religieuze instituten ook met de monastieke kringen van andere godsdiensten streven naar geschikte modellen voor dialoog, die gekenmerkt worden door hartelijke vriendschap en oprechtheid tegenover elkaar.

Een ander terrein waarop mannen en vrouwen van andere godsdienstige tradities met elkaar kunnen samenwerken, is de gemeenschappelijke zorg voor het menselijk leven, een zorg die zich uitstrekt van mededogen met lichamelijk en geestelijk lijden tot zich inzetten voor gerechtigheid, vrede en behoud van de schepping. In deze sectoren zullen met name de instituten van actief leven zich dienen te verstaan met de leden van andere godsdiensten in de ”dialoog van het handelen” Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog, Reflecties en oriëntaties over interreligieuze dialoog en de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus, Dialoog en Verkondiging (19 mei 1991), 42. b die de weg opent tot dieper gaande uitwisselingen.

Een bijzonder gebied waarop mensen uit andere religieuze tradities elkaar ook actief kunnen ontmoeten is bij het streven om de waardigheid van de vrouw te bevorderen. Gezien de gelijkheid en de rechtmatige wederkerigheid tussen man en vrouw zullen vooral de godgewijde vrouwen waardevolle diensten kunnen verrichten. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 9e Gewone Bisschoppensynode over het religieuze leven (29 okt 1994), 46 Voor deze en andere manieren waarop godgewijde mensen zich inzetten voor de interreligieuze dialoog is een passende vorming vereist tijdens de initiële en tijdens de permanente vorming. Ze vereisen ook studie en onderzoek. Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog, Reflecties en oriëntaties over interreligieuze dialoog en de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus, Dialoog en Verkondiging (19 mei 1991), 42. c Men dient immers op dit vrij moeilijke gebied over een diepgaande kennis te beschikken van het christendom en van de andere godsdiensten, en tegelijk over een degelijk geloof en over geestelijke en persoonlijke rijpheid.

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 27 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test