• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de loop der eeuwen heeft men in het Westen talrijke andere vormen van religieus leven zien bloeien. Hierin deden ontelbaar vele mensen afstand van de wereld om zich, door het publiek beoefenen van de evangelische raden overeenkomstig een eigen specifiek charisma en een vaste vorm van gemeenschappelijk leven, toe te wijden aan God ter wille van de verschillende vormen van apostolische dienst aan het Godsvolk. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 9e Gewone Bisschoppensynode over het religieuze leven (29 okt 1994), 4

Dit geldt voor de verschillende ordefamilies van reguliere kanunniken, de bedelordes, de reguliere clerici, en in het algemeen de religieuze congregaties van mannen en vrouwen die zich wijden aan apostolische en missionaire arbeid en aan de talrijke werken die de vrucht zijn van de christelijke naastenliefde.

Dit zeer bont geschakeerd schouwspel is een weerspiegeling van de veelheid van gaven die God aan de stichters heeft geschonken. Deze waren gevoelig voor het werken van de Geest, verstonden de ‘tekenen van de tijd’ en wisten op nieuwe noden met wijsheid te reageren. In hun voetspoor hebben vele anderen door woord en daad getracht het evangelie in hun bestaan concrete gestalte te geven opdat de levende aanwezigheid van Jezus, de Godgewijde bij uitstek en de Apostel van de Vader, zichtbaar zou worden.

De religieuzen moeten Christus onze Heer ten alle tijde blijvend tot voorbeeld nemen door in hun gebed diep in te treden in zijn gevoelens Vgl. Fil. 2, 5-11 opdat heel hun leven bezield wordt door een apostolische geest, en heel hun apostolisch handelen doortrokken wordt door een geest van contemplatie. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 9e Gewone Bisschoppensynode over het religieuze leven (29 okt 1994), 7

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 27 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test