• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het godgewijde leven staat hecht geworteld in het voorbeeld en het onderricht van Christus onze Heer en is een gave van de Vader aan Zijn kerk door Zijn Geest. Door de beoefening van de evangelische raden worden de karakteristieke kenmerken van Jezus, die maagd was, arm en gehoorzaam, midden in de wereld op voorbeeldige wijze en voortdurend ‘zichtbaar’ gemaakt, en de blik van de gelovigen wordt geleid naar het geheim van het Rijk Gods dat reeds in de geschiedenis werkzaam is, ook al zal het zich pas ten volle ontplooien in de hemel.

In de loop der eeuwen zijn er steeds mannen en vrouwen geweest die gehoor hebben gegeven aan de roep van de Vader en het bewegen van de Geest, en die deze speciale weg van de sequela Christi hebben gekozen om zich met ”onverdeeld hart” Vgl. 1 Kor. 7, 34 aan Hem toe te wijden. Zoals de apostelen hebben ook zij alles verlaten om bij Hem te blijven en om zich, zoals Hij, in dienst te stellen van God en van hun broeders en zusters. Zo hebben zij ertoe bijgedragen het geheim en de zending van de kerk zichtbaar te maken door middel van de hun door de Geest geschonken veelvoudige genadegaven van geestelijk en apostolisch leven, en op die wijze ook meegewerkt aan de vernieuwing van de samenleving.

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 27 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test