• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De instituten van mannen en vrouwen die zich geheel wijden aan het beschouwende leven, zijn voor de kerk reden tot vreugde en bron van hemelse genade. Door hun leven en zending volgen de leden van deze instituten Christus na die op de berg ging bidden, getuigen zij van de heerschappij van God over de geschiedenis en anticiperen zij op de toekomstige heerlijkheid.

In de eenzaamheid en de stilte, door te luisteren naar Gods Woord, door het vieren van de eredienst, door hun persoonlijke ascese, gebed, versterving, en door de broederlijke liefdesgemeenschap richten zij heel hun leven en alles wat zij doen op het beschouwen van God. Zo geven zij aan de kerkelijke gemeenschap een uniek getuigenis van de liefde van de kerk voor haar Heer, en dragen zij met een mysterievolle apostolische vruchtbaarheid bij tot de groei van het Godsvolk. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven, Perfectae Caritatis (28 okt 1965), 7 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 40

Terecht mag men dus wensen dat de verschillende vormen van contemplatief leven zich in toenemende mate zullen verspreiden binnen de jonge kerken als teken dat het evangelie volledig heeft wortel geschoten, vooral in die gebieden op de wereld waar andere godsdiensten in de meerderheid zijn. Daardoor zal doeltreffend getuigd kunnen worden hoe krachtig de tradities zijn van christelijke ascese en mystiek, en het zal zelfs de interreligieuze dialoog bevorderen. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 9e Gewone Bisschoppensynode over het religieuze leven (29 okt 1994), 6

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 27 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test