• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Gezamenlijke lectio divina bij het zoeken naar de waarheid, deelname aan gemeenschappelijk gebed waarin Christus naar Zijn woord tegenwoordig is, Vgl. Mt. 18, 20 hartelijke en liefdevolle dialoog die doet ervaren hoe goed het is broeders te zijn en samen te zijn, Vgl. Ps. 133 hartelijke gastvrijheid die betoond wordt aan de broeders en zusters van de verschillende christelijke belijdenissen, elkaar leren kennen en uitwisseling van gaven, samenwerking bij gemeenschappelijke initiatieven voor dienstbetoon en getuigenis: dit alles behoort tot de vele vormen van de oecumenische dialoog. Ze zijn de Vader aangenaam en duiden op de wil om tezamen naar de volledige eenheid op te trekken langs de weg van waarheid en liefde. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de inzet voor de oecumene, Ut Unum Sint (25 mei 1995), 28 Zo zal ook de kennis van geschiedenis, leer, liturgie, caritatief en apostolisch werk van de andere christenen zeer zeker de oecumenische arbeid sterk bevorderen. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 9e Gewone Bisschoppensynode over het religieuze leven (29 okt 1994), 45

Ik wil die instituten bemoedigen die, omdat ze voor dit doel werden gesticht of later ertoe werden geroepen, zich wijden aan de bevordering van de eenheid onder de christenen, en daarom programma’s opzetten voor studie en concrete actie. In feite mag geen enkel instituut zich ontslagen achten van de plicht om voor deze zaak te werken. Daarnaast denk ik aan de oosterse katholieke kerken, in de hoop dat ze met name door het monastieke leven van mannen en vrouwen – de bloei hiervan is een genade waarom constant gebeden moet worden – kunnen bijdragen tot de eenheid met de orthodoxe kerken door de dialoog van de liefde en het delen van de gemeenschappelijke spiritualiteit, die erfgoed is van de onverdeelde kerk uit het eerste millennium.

In het bijzonder aan de kloosters voor contemplatief leven vertrouw ik de geestelijke oecumene toe van gebed, bekering van het hart, en liefde. Ik spoor hen daarom aan, aanwezig te zijn overal waar christelijke gemeenschappen van verschillende denominaties bijeen wonen, opdat hun totale toewijding aan het ”éne noodzakelijke”, Vgl. Lc. 10, 42 aan de verering van God en aan het gebed voor het heil van de wereld, tezamen met het getuigenis van een evangelisch leven overeenkomstig hun eigen charisma, voor allen een prikkel zal zijn om naar het beeld van de Drieëenheid in die eenheid te leven die Jezus wilde en waarom Hij voor al Zijn volgelingen Zijn Vader smeekte.

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 27 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test