• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Heilige Geest, die op wonderbare wijze gestalte geeft aan de grote verscheidenheid van charisma’s, heeft in onze tijd nieuwe vormen van godgewijd leven verwekt, die duidelijk volgens het plan van de Voorzienigheid ingaan op de nieuwe noden waarvoor de kerk thans staat bij het vervullen van haar taak in de wereld.

Men denke allereerst aan de seculiere instituten, waarvan de leden hun toewijding aan God willen beleven in de wereld, door temidden van wereldlijke structuren de evangelische raden te beoefenen om zo binnen het culturele, economische en politieke leven zuurdeeg van wijsheid en getuigen van genade te zijn.

Door het samengaan van het seculiere leven en hun specifieke wijding willen zij in de maatschappij de nieuwe krachten van het Rijk van Christus binnenvoeren, en zoeken zij de wereld van binnen uit te veranderen door de kracht van de zaligsprekingen. Terwijl ze zo door hun totaal toebehoren aan God geheel op Zijn dienst zijn gericht, wordt tegelijk door hun werken in de gewone wereldlijke omgeving, onder invloed van de Geest de seculiere werkelijkheid bezield door het evangelie.

Op die wijze dragen de seculiere instituten ertoe bij, ieder op eigen wijze, dat de kerk daadwerkelijk present is in de maatschappij. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 9e Gewone Bisschoppensynode over het religieuze leven (29 okt 1994), 11

Ook de klerikale seculiere instituten vervullen een zeer nuttige functie: priesters die tot het diocesaan presbyterium behoren, ook al hebben sommigen van hen verlof gekregen tot incardinatie in hun instituut, wijden zich toe aan Christus door volgens een voor hen specifiek charisma de evangelische raden te beoefenen. Zij vinden in de geestelijke rijkdommen van het instituut waartoe zij behoren, een krachtige steun tot het intens beleven van de eigen spiritualiteit van het priesterschap, waardoor ze zo het zuurdesem kunnen worden van verbondenheid en apostolische edelmoedigheid temidden van hun medebroeders.

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 27 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test