• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Wij stellen voor een bisschoppelijk orgaan in het leven te roepen dat de synodaliteit tussen de kerken in de regio bevordert, dat het Amazone-gezicht van deze kerk helpt te schetsen en dat de taak voortzet om nieuwe wegen te vinden voor de zending tot evangelisatie, met name het voorstel van integrale ecologie, waardoor de fysionomie van de Amazone-kerk wordt versterkt. Het zou een permanent en representatief bisschoppelijk orgaan moeten zijn dat de synodaliteit in het Amazonegebied bevordert, gelieerd aan CELAM, met een eigen structuur, in een eenvoudige organisatie en ook gelieerd aan REPAM. Op deze manier zou het het een effectief kanaal kunnen zijn om, vanuit het grondgebied van de Latijns-Amerikaanse en Caribische kerk, veel van de voorstellen die in deze synode naar voren zijn gekomen, over te nemen. Het zal de schakel zijn die netwerken en kerkelijke en sociaal-ecologische initiatieven op continentaal en internationaal niveau tot uitdrukking brengt.

Placet: 145 – Non placet: 22

Document

Naam: SLOTDOCUMENT VAN DE BISSCHOPPENSYNODE OVER DE PAN-AMAZONE REGIO (T.M. NR 29 + 86-120)
Slotdocument en stemmingen over het slotdocument van de Bisschoppensynode ter attentie van de Heilige Vader Franciscus
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 26 oktober 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. vanuit Engelstalige vertaling: Stg. InterKerk / Paul Odijk
Bewerkt: 20 april 2022

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test