• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Voor de kerk in het Amazonegebied is de bevordering, vorming en ondersteuning van permanente diakens een dringende zaak vanwege het belang van deze bediening voor de gemeenschap; en in het bijzonder vanwege de behoeften aan kerkdiensten in vele gemeenschappen, vooral inheemse. De specifieke pastorale behoeften van de christelijke gemeenschappen in het Amazonegebied leiden tot een breder begrip van het diaconaat, een dienst die al bestaat sinds het begin van de Kerk en die door het Tweede Vaticaans Concilie is hersteld als een autonome en permanente rang. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 29 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 16 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de Oosterse Kerken, Orientalium Ecclesiarum (21 nov 1964), 17 Het diaconaat van vandaag moet ook de integrale ecologie, de menselijke ontwikkeling, het sociaal pastoraal werk en de dienstbaarheid aan mensen in een situatie van kwetsbaarheid en armoede bevorderen; naar het voorbeeld van Christus de Dienaar en een barmhartige, samaritaanse, solidaire en diaconale Kerk worden.

Placet: 162 – Non placet: 3

Document

Naam: SLOTDOCUMENT VAN DE BISSCHOPPENSYNODE OVER DE PAN-AMAZONE REGIO (T.M. NR 29 + 86-120)
Slotdocument en stemmingen over het slotdocument van de Bisschoppensynode ter attentie van de Heilige Vader Franciscus
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 26 oktober 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. vanuit Engelstalige vertaling: Stg. InterKerk / Paul Odijk
Bewerkt: 20 april 2022

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test