• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de vergadering van vandaag wil ik graag reflecteren op enkele andere Dicasterieën, te beginnen met het hart van de hervorming, hetgeen betekent met de eerste en belangrijkste taak van de Kerk, die van evangelisatie. Zoals H. Paulus VI zegt:

"Evangeliseren is inderdaad de eigen genade en roeping van de Kerk, zij vindt daarin haar diepste identiteit. Zij bestaat om te evangeliseren."  H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 14 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 2. H. Johannes Paulus schreef dat missionaire evangelisatie "de eerste dienst is die de Kerk kan verlenen aan ieder mens en aan de gehele mensheid in de huidige wereld , die verbazingwekkende veroveringen kent, maar de zin van de laatste werkelijkheden en van het bestaan zelf verloren lijkt te hebben"

Ook vandaag de dag is H. Paus Paulus VI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Nuntiandi
Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld
(8 december 1975)
 nog steeds het belangrijkste herderlijk document van de post-conciliaire periode. Het doel van de huidige hervorming is inderdaad dat

"de gewoonten, de stijlen, de tijdschema's, de taal en iedere kerkelijke structuur een kanaal kan worden dat meer dan voor de bescherming van zichzelf geschikt is voor de evangelisatie van de huidige wereld. De hervorming van de structuren, die vraagt om een nieuwe pastorale opzet, kan alleen in deze zin worden verstaan: ervoor zorgen dat zij alle meer missionair worden." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 27 

Bijgevolg werd besloten om, geïnspireerd door het leergezag van de Opvolgers van Petrus van de tijd van het Tweede Vaticaans Concilie tot aan vandaag, de nieuwe Apostolische Constitutie die wordt voorbereid voor de hervorming van de Romeinse Curie, de titel Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Praedicate Evangelium
Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld
(19 maart 2022)
 te geven. Een missionair perspectief.

Om deze reden zou ik vandaag graag enkele Dicasterieën van de Romeinse Curie bespreken waarvan de namen hieraan expliciet refereren: De Congregatie voor de Geloofsleer en de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren. Hierbij denk ik ook aan de Dicasterie voor Communicatie en de Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling.

Document

Naam: "EN HET WOORD IS VLEESGEWORDEN EN HEEFT ONDER ONS GEWOOND" (JOH. 1, 14)
Bij de uitwisseling van de Kerstwensen met vertegenwoordigers van de Kardinalen en leden van de Curie - Sala Clementina
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 21 december 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2020, Vert. vanuit Engelstalige versie: dhr. W. van Winden
Bewerkt: 5 maart 2020

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test