• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In het licht van deze grenzeloze goedheid en liefde is onze uitwisseling van Kerstwensen weer een kans om gehoor te geven aan Christus' nieuwe gebod: "Zoals ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt, als gij de liefde onder elkaar bewaart." (Joh. 13, 34-35). Jezus vraagt ons niet hem lief te hebben in reactie op zijn liefde voor ons; in plaats daarvan vraagt hij ons elkaar lief te hebben zoals hij. Met andere woorden, hij vraagt ons te worden zoals hij, aangezien hij zo werd als wij. Zoals H. John Henry Newman bad:

"Mogen wij bij elk Kerstfeest, als het komt, meer en meer worden zoals Hij, die rond deze tijd een klein kind werd voor ons, eenvoudiger van geest, nederiger, heiliger, hartelijker, berustender, gelukkiger, meer vervuld van God." H. John Henry Kardinaal Newman, Parochial and plain Sermons. V, sermon 7, "The Mystery of Godliness"

Vervolgens zei hij:

"[Kerstmis] is een tijd van onschuld, zuiverheid, en zachtmoedigheid, en van mildheid, tevredenheid en vrede." H. John Henry Kardinaal Newman, Parochial and plain Sermons. V, sermon 7, "The Mystery of Godliness"

Deze woorden van Newman doen ons denken aan zijn welbekende woorden in zijn  H. John Henry Kardinaal Newman
An essay on the development of Christian Doctrine (1 januari 1878)
, een boek dat chronologisch en spiritueel samenviel met zijn intrede in de Katholieke Kerk.

"Hier beneden te leven is te veranderen, en volmaakt te zijn is dikwijls te zijn veranderd." H. John Henry Kardinaal Newman, An essay on the development of Christian Doctrine (1 jan 1878). Hoofdstuk 1, Sectie 1, deel 7

Uiteraard heeft hij het niet over veranderen omwille van de verandering, of over het volgen van iedere nieuwe mode, maar over de overtuiging dat ontwikkeling en groei normaal onderdeel zijn van het menselijk leven, terwijl we tegelijkertijd als gelovigen weten dat God het onveranderlijk middelpunt van alle dingen blijft. H. John Henry Kardinaal Newman, Meditations and Devotions. XI, “God Alone Unchangeable”: In één van zijn gebeden schrijft Newman: “Er is niets standvastig, behalve U, O, mijn God! Gij zijt het middelpunt en het leven van allen die veranderen, die U vertrouwen als hun Vader, die naar U kijken, en zich met blijdschap in Uw handen plaatsen. Ik weet, mijn God, dat ik moet veranderen wil ik Uw gezicht aanschouwen!”

Voor Newman betekende verandering bekering, in andere woorden, innerlijke transformatie.H. John Henry Kardinaal Newman, Apologia pro vita sua. Hoofdstuk 5, 238: Newman beschrijft het als volgt: "Ik was niet bewust, naar mezelf, ten tijde van mijn bekering, van enige verandering op intellectueel of moreel gebied, die in mijn geest plaatsvond ... het was als aankomen in een haven na een ruwe zee; en mijn geluk op dat gebied bestendigt zich tot op de dag van vandaag zonder onderbreking" Cf. J. HONORÉ, Gli aforismi di Newman, LEV, 2010, 167 Het Christelijk leven is een reis, een pelgrimstocht. De geschiedenis van de Bijbel is een reis, gemarkeerd door voortdurend nieuwe beginpunten. Zo was het met Abraham. Zo was het ook met de Galileërs die zich 2000 jaar geleden opmaakten om Jezus te volgen: "Zij brachten de boten aan land en lieten alles achter om Hem te volgen." (Lc. 5, 11). Van die tijd af is de geschiedenis van Gods volk - de geschiedenis van de Kerk - altijd gekenschetst geweest door nieuwe beginpunten, verschuivingen en veranderingen. Deze reis is natuurlijk niet slechts geografisch, maar bovenal symbolisch: het is een oproep om de beweging van het hart te ontdekken dat paradoxaal genoeg zich op weg moet begeven om te blijven, moet veranderen om getrouw te zijn. Vgl. Jorge Mario Kardinaal Bergoglio, S.J., Vastenmeditaties voor priesters en religieuzen (21 feb 2007). in: In Your Eyes I See my Words: Homilies and Speeches from Buenos Aires, Volume 2: 2005-2008, Fordham University Press, 2020.

Document

Naam: "EN HET WOORD IS VLEESGEWORDEN EN HEEFT ONDER ONS GEWOOND" (JOH. 1, 14)
Bij de uitwisseling van de Kerstwensen met vertegenwoordigers van de Kardinalen en leden van de Curie - Sala Clementina
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 21 december 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2020, Vert. vanuit Engelstalige versie: dhr. W. van Winden
Bewerkt: 5 maart 2020

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test