• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

LAURETANAE ALMAE DOMUS
Decreet over de opneming van de viering van de Heilige Maagd Maria van Loreto in de Romeinse Kalender

Prot. N. 404/19

Sinds de middeleeuwen is de verering van het Heilige Huis van Loreto de oorsprong van dit heiligdom, dat tot op de dag van vandaag door vele trouwe pelgrims wordt bezocht om hun geloof in het Woord van God, dat voor ons vlees is geworden, te voeden.

Dit heiligdom herinnert aan het mysterie van de Menswording en brengt allen die het bezoeken ertoe "de volheid van de tijd" te overwegen, toen God zijn Zoon, geboren uit een vrouw, zond, en ook om na te denken over zowel de woorden van de engel die de Blijde Boodschap aankondigt als over de woorden van de Maagd als antwoord op de goddelijke oproep. Overschaduwt door de Geest werd de nederige dienstmaagd van de Heer zo de woonplaats van de goddelijkheid, het zuiverste beeld van de heilige Kerk.

Nauw verbonden met de Apostolische Stoel, geprezen door de pausen en wereldwijd bekend, heeft dit heiligdom in de loop der jaren, en niet minder dan Nazareth in het Heilige Land, de evangelische deugden van de Heilige Familie op krachtige wijze kunnen illustreren.

In het Heilige Huis, voor het beeld van de Moeder van de Verlosser en van de Kerk, hebben heiligen en zegeningen aan hun roeping beantwoord, hebben de zieken een beroep gedaan op vertroosting in het lijden, is het volk van God begonnen Maria te loven en te smeken met behulp van de Litanie van Loreto, dat in de hele wereld bekend is. Op een bijzondere manier hebben allen die met het vliegtuig reizen in haar hun hemelse patroon gevonden.

In het licht hiervan heeft Paus Franciscus op eigen gezag besloten dat de vrije gedachtenis van de Heilige Maagd Maria van Loreto op 10 december, de dag waarop het feest in Loreto valt, in de Congregatie voor de Riten
Normae universalis de Anno liturgico et de Calendarium Romanum
Algemene normen voor het liturgisch jaar en de algemene Romeinse kalender (21 maart 1969)
moet worden ingeschreven en elk jaar gevierd. Deze viering zal alle mensen, in het bijzonder gezinnen, jongeren en religieuzen, helpen om de deugden na te bootsen van die volmaakte discipel van het Evangelie, de Maagdelijke Moeder Gods, die in het ontvangen van het Hoofd van de Kerk ook ons als het hare heeft aanvaard.

Daarom moet deze nieuwe gedachtenis in alle kalenders en liturgische boeken voor de viering van de Mis en het Getijdengebed worden opgenomen; de desbetreffende teksten zijn aan dit decreet gehecht N.v.d.r.: op deze site niet opgenomen en hun vertalingen, die door de bisschoppenconferenties zijn goedgekeurd, zullen worden gepubliceerd na bevestiging door dit Dicasterie.

Niettegenstaande het tegendeel.

Van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten, 7 oktober 2019, de herdenking van de Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans.

Robertis Kard. Sarah
prefect

+Arthur Roche
Aartsbisschop secretaris

Document

Naam: LAURETANAE ALMAE DOMUS
Decreet over de opneming van de viering van de Heilige Maagd Maria van Loreto in de Romeinse Kalender
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Robertus Kard. Sarah
Datum: 7 oktober 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / NRL
Werkvert. uit het Latijn, alineaverdeling, -nummering: redactie
Bewerkt: 2 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test