• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Want de eengeboren Zoon van God heeft op aarde een gemeenschap gesticht, die den naam Kerk draagt. Aan haar heeft Hij de zending gegeven, om de verheven en goddelijke taak, die Hij zelf van Zijn hemelschen Vader ontvangen had, voor alle volgende tijden voort te zetten:. "Zooals de Vader Mij gezonden heeft, zoo zend Ik u." (Joh. 20, 21) "Ziet, Ik ben met u alle dagen, tot aan het einde der wereld." (Mt. 28, 20) Gelijk dus, Christus in de wereld is gekomen, opdat de menschen "het leven zouden hebben en het in grooteren overvloed zouden hebben", (Joh. 10, 10) op dezelfde wijze heeft de Kerk als haar taak, haar doel, de eeuwige zaligheid der zielen. Daarom is zij krachtens haar natuur zoodanig, dat zij zich uitstrekt over het geheele menschdom in al zijn geledingen, en binnen geen grenzen van plaats of tijd beperkt is. "Predikt het Evangelie aan ieder schepsel." (Mc. 16, 15)

Document

Naam: IMMORTALE DEI
Het onvergankelijk werk van den barmhartigen God - Over de christelijke staatsinrichting
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 1 november 1885
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens (Gooi & Sticht), nr. 0138
Vert.: L.H.H.D. Schils C.ss.R.
Bewerkt: 24 februari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test