• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zoo zullen ongetwijfeld de burgers de waardigheid van de gezagsdragers gaarne met passenden eerbied bejegenen. Wanneer zij immers eenmaal er van overtuigd zijn, dat degenen die hen besturen met een door God gegeven gezag zijn bekleed, zullen zij begrijpen, dat het rechtvaardig en verplichtend! is, aan hun overheden te gehoorzamen, hun volgzaamheid en trouw te bewijzen, en tot op zekere hoogte ook liefde, gelijk die tusschen kinderen en hun ouders bestaat. "Iedereen moet onderworpen zijn aan het hoogere gezag." (Rom. 13, 1) Want het wettig gezag verachten, wie er ook de drager van is, is evenmin geoorloofd als zich verzetten tegen den wil van God; die zich daartegen verzetten, zullen zich door eigen schuld in het ongeluk storten. "Wie zich verzet tegen het gezag, verzet zich tegen de verordening van God, en de weerspannigen loopen hun veroordeeling in." (Rom. 13, 2) Gehoorzaamheid weigeren en, steunend] op de overmacht, een opstand beginnen is daarom een aanslag niet alleen op de majesteit van een mensch, maar ook op die van God.

Document

Naam: IMMORTALE DEI
Het onvergankelijk werk van den barmhartigen God - Over de christelijke staatsinrichting
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 1 november 1885
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens (Gooi & Sticht), nr. 0138
Vert.: L.H.H.D. Schils C.ss.R.
Bewerkt: 24 februari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test