• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Onze tijd vergt vooral diepgaande filosofische en theologische overtuigingen

Vele schipbreuken in het geloof en het gewijde leven, in het verleden en het heden, en vele huidige situaties van zorg en verbijstering vinden hun oorsprong in een crisis van filosofische aard. Het is nodig met grote ernst te zorgen voor de eigen culturele vorming. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft aangedrongen op de noodzaak om altijd Sint Thomas van Aquino als leermeester en leraar te hebben, want alleen in het licht en op basis van de ‘eeuwige filosofie’ kan het gebouw opgetrokken worden van de zo logische en veeleisende christelijke leer. Leo XIII zaliger gedachtenis bevestigde en belichtte in de beroemde en altijd actuele encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)
, wier eeuwfeest we dit jaar vieren, op geweldige wijze de geldigheid van het rationele fundament van het christelijk geloof.

Daarom moet onze eerste zorg vandaag bestaan in die van de waarheid, zowel als eigen inwendige noodzaak, als voor ons dienstwerk. We kunnen geen dwaling verspreiden of in de schaduw van de twijfel laten! Het christelijk geloof als erfelijk en sociologisch wordt steeds meer persoonlijk, inwendig en veeleisend, en dat is zeker een goed, maar wij moeten zelf ook hebben om te kunnen geven! Herinneren we ons wat Sint Paulus schreef aan zijn leerling Timotheüs: “bewaar wat u is toevertrouwd, en keer u af van het profaan en leeg geredeneer en de opwerpingen van de zogenaamde gnosis; sommigen die haar verkondigen, zijn het spoor van het geloof reeds bijster geraakt”! (1 Tim. 6, 20).

Deze aansporing is in het bijzonder geldig voor onze tijd die zo dorst naar zekerheid en duidelijkheid, en zo innig belaagd en gekweld is.

Document

Naam: TOT DE PRIESTERS EN RELIGIEUZEN
Tijdens het bezoek aan de parochie "H. Paus Pius V" te Rome
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 oktober 1979
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2019, Vert. uit het Spaans: W.J.G.A. Veth pr,; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test