• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ik dank vooral de Heer, die het mij mogelijk heeft gemaakt een verdere stap te zetten op de weg van dialoog en ontmoeting met de moslim broeders en zusters, om – zoals het motto van de reis zegt: “Dienaar van de hoop” te zijn in de hedendaagse wereld. Mijn reis gebeurde in het voetspoor van twee heiligen: Franciscus van Assisi en Johannes Paulus II. 800 jaar geleden bracht Franciscus de boodschap van vrede en broederlijkheid aan Sultan al-Malik al Kamil. H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Een ontmoeting in de geest van het Tweede Vaticaans Concilie
Tot jonge moslims in Casablanca (Marokko)
(19 augustus 1985)
. Men zou de vraag kunnen stellen: waarom gaat de paus ook naar de moslims en niet uitsluitend naar katholieken? Er zijn zoveel godsdiensten. Waarom? Met de moslims zijn we afstammelingen van dezelfde vader Abraham. Waarom laat God het gebeuren dat er zoveel godsdiensten zijn? God heeft dat toegestaan. De scholastieke theologen spraken van de voluntas permissiva (permissieve wil) van God. Er zijn zoveel godsdiensten omdat God dat heeft willen toestaan. Enkele zijn vrucht van een cultuur. Maar altijd kijken ze naar de hemel. Ze kijken naar God. Wat God wil, is de broederlijkheid tussen ons en op speciale wijze – dat was het motief van de reis – met onze broeders, de moslims, die zoals wij kinderen en broeders van Abraham zijn. We moeten niet ontsteld zijn als we door broederlijk handelen samen door het leven gaan.

Zie ook:

N.v.d.r.: De passage over de “positieve wil van God” in het ontstaan van zoveel godsdiensten is een verwijzing naar de kritiek op de Paus Franciscus - Toespraak
Document over broederlijkheid onder de mensen voor wereldvrede en voor het samenleven
Abu Dhabi - Verenigde Arabische Emiraten
(4 februari 2019)
uit een “Document” dat de paus in januari ondertekende in Abu Dhabi. Daarin lijkt gesuggereerd te worden (door de nevenstelling) dat God “positief gewild” zou hebben dat er meerdere religies bestaan.

De Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
en vele documenten verkondigen de Rooms Katholieke leer dat er geen actieve wil van God is aangaande “pluralisme en verscheidenheid van godsdiensten”, zij het dat de vrijheid van godsdienst, d.i. men kan de ander niet verplichten tot welke godsdienst dan ook, behouden blijft. Zie documenten als:

Document

Naam: CATECHESE OVER DE APOSTOLISCHE REIS NAAR MAROKKO
Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 3 april 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test