• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Beminde zonen en dochters, bij dit werk rekent de Kerk op u. Zij vraagt van u, dat gij overtuigde apostelen zult zijn van waarheid en goedheid, bereid tot de dienst aan uw medemensen, brengers van een vreedzame orde, opdat het leven van de genade in ieder van u steeds meer mag groeien en duurzame vruchten mag opleveren voor het welzijn van de verschillende gemeenschappen.

Wij vergezellen u met vaderlijke liefde en met een gebed, dat universeel is en alle volken van de mensheid omvat, en wij vragen de Heer voor u om bijzondere ge naden van goddelijke goedheid. En vanuit dit middel. punt van de katholieke eenheid gaat thans de apostolische zegen uit naar u en uw gezinnen, in het bijzon der naar de christelijke arbeiders en hun organisaties. Moge deze zegen u versterken in uw besluit tot een heilig leven, moge hij troost brengen in uw huis, voor al daar, waar de nood en het leed het grootste zijn, en moge hij u bevestigen in de vrede van Christus, “die alle begrip te boven gaat.” (Fil. 4, 7)

Document

Naam: LO SPETTACOLO
Over Maria, Jozef en onze tijd
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Audientie
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 1 mei 1963
Copyrights: © 1964, Ecclesia Docens 0746, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 71-78
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 3 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test