• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
  • Vrijheid is het recht van elke mens: iedereen geniet van de vrijheid van geloofsovertuiging, van denken, meningsuiting en handelen. Het pluralisme en de verscheidenheid van godsdienst, kleur, geslacht, ras en taal zijn de wijze goddelijke wil waardoor God de mensen geschapen heeft. Deze goddelijke Wijsheid ligt aan de oorsprong van het recht op vrijheid van geloofsovertuiging en de vrijheid van verscheidenheid. Daarom wordt het feit veroordeeld dat mensen verplicht worden tot een bepaalde godsdienst of cultuur toe te treden, evenals het opleggen van een beschaving die de anderen niet aanvaarden.
Zie ook:

N.v.d.r.: de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
en vele documenten verkondigen de Rooms Katholieke leer dat er geen actieve wil van God is aangaande “pluralisme en verscheidenheid van godsdiensten”, zij het dat de vrijheid van godsdienst, d.i. men kan de ander niet verplichten tot welke godsdienst dan ook, behouden blijft. Zie documenten als:

De paus is op Paus Franciscus - Audiëntie
Catechese over de apostolische reis naar Marokko
Sint Pietersplein
(3 april 2019)
nogmaals ingegaan op deze kwestie.

Document

Naam: DOCUMENT OVER BROEDERLIJKHEID ONDER DE MENSEN VOOR WERELDVREDE EN VOOR HET SAMENLEVEN
Abu Dhabi - Verenigde Arabische Emiraten
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus en Ahamad al-Tayyeb
Datum: 4 februari 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; noten, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 29 oktober 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test