• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

APOSTOLISCHE REIS NAAR DE VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
Aula Paulus VI

Dierbare broeders en zusters goedendag!

De voorbije dagen heb ik een korte apostolische reis gemaakt in de Verenigde Arabische Emiraten. Een korte maar heel belangrijke reis die, aansluitend bij de Paus Franciscus - Audiëntie
Apostolische reis naar Egypte
Sint Pietersplein
(3 mei 2017)
in de Al-Azhar in 2017, een nieuwe bladzijde is in de geschiedenis van de dialoog tussen Christendom en Islam en in de inzet om de vrede in de wereld te bevorderen op basis van menselijke broederschap.

Voor het eerst ging een Paus naar het Arabisch schiereiland. N.v.d.r.: Waarschijnlijk hebben Pausen van Syrische afkomst (uit de eerste eeuwen) al reeds daar gereisd De Voorzienigheid heeft gewild dat het een paus was met de naam Franciscus. 800 jaar na het bezoek van de heilige Franciscus van Assisi aan sultan al Malik al Kamil. Tijdens deze reis heb ik vaak aan sint Franciscus gedacht. Het heeft mij geholpen om het Evangelie – de liefde van Jezus Christus – in mijn hart te bewaren terwijl ik de verschillende momenten van de reis beleefde. In mijn hart was het Evangelie van Jezus Christus, het gebed tot de Vader voor al zijn kinderen, speciaal voor armste en voor de slachtoffers van onrecht, oorlog, ellende…Gebed voor de dialoog tussen Christendom en Islam, dat deze een beslissend element zou zijn voor de vrede in de  wereld vandaag.

Ik dank de Kroonprins, de President, de Vicepresident en alle gezagdragers van de Verenigde Arabische Emiraten, die mij met grote hoffelijkheid hebben ontvangen. Dit land is de laatste decennia sterk gegroeid. Het is een kruispunt geworden tussen Oost en West, een multi-etnische en multireligieuze “oase” en dus een geschikte plaats om de cultuur van de ontmoeting te bevorderen. Oprechte erkentelijkheid betuig ik aan bisschop Paul Hinder, Apostolisch Vicaris van Zuid-Arabië die voor de katholieke gemeenschap dit gebeuren voorbereid en georganiseerd heeft. Mijn “dankjewel” gaat met genegenheid ook naar de priesters, religieuzen en leken die de christelijke aanwezigheid in die streek dragen.

Ik dank de Kroonprins, de President, de Vicepresident en alle gezagdragers van de Verenigde Arabische Emiraten, die mij met grote hoffelijkheid hebben ontvangen. Dit land is de laatste decennia sterk gegroeid. Het is een kruispunt geworden tussen Oost en West, een multi-etnische en multireligieuze “oase” en dus een geschikte plaats om de cultuur van de ontmoeting te bevorderen. Oprechte erkentelijkheid betuig ik aan bisschop Paul Hinder, Apostolisch Vicaris van Zuid-Arabië die voor de katholieke gemeenschap dit gebeuren voorbereid en georganiseerd heeft. Mijn “dankjewel” gaat met genegenheid ook naar de priesters, religieuzen en leken die de christelijke aanwezigheid in die streek dragen.

Naast de toespraken in Abu Dhabi is er nog een andere stap gezet: de Groot Imam van Al-Azhar en ikzelf hebben het Paus Franciscus - Toespraak
Document over broederlijkheid onder de mensen voor wereldvrede en voor het samenleven
Abu Dhabi - Verenigde Arabische Emiraten
(4 februari 2019)
 getekend. Hierin bevestigen we samen de gemeenschappelijke roeping van alle mannen en vrouwen om als broeders te leven omdat we zonen en dochters van God zijn. We veroordelen elke vorm van geweld, vooral dat in naam van de religie en we verbinden er ons toe in de wereld waarachtige waarden en vrede te verspreiden. In veel landen zal dit document bestudeerd worden in scholen en universiteiten. Ik spoor jullie aan het ook te lezen om het te kennen want het bevat veel inspiratie om vooruit te gaan in de dialoog over menselijke broederschap.

In een tijd als de onze, waarin de bekoring groot is om een botsing tussen de christelijke en de islamitische beschaving te zien en de godsdiensten aan te wijzen als bron van geweld, hebben we een bijkomend, klaar en beslist teken willen geven dat het daarentegen mogelijk is elkaar te ontmoeten, te eerbiedigen en tot dialoog te komen. In de verscheidenheid van culturen en tradities bewaren en bevorderen de christelijke en de islamitische wereld gemeenschappelijke waarden: het leven, het gezin, de religieuze aanleg, eerbied voor bejaarden, opvoeding van de jeugd en andere.

In de Verenigde Arabische Emiraten leven ongeveer iets meer dan een miljoen Christenen, arbeiders afkomstig uit verschillende Aziatische landen. Gistermorgen heb ik een vertegenwoordiging ontmoet van de katholieke gemeenschap in de Kathedraal van Sint-Jozef in Abu Dhabi. Een heel eenvoudig gebouw. Daarna heb ik samen met allen de Eucharistie gevierd. Heel velen waren aanwezig. Alles samen, in het stadion en buiten voor de schermen schat men het aantal op 150.000! Ik heb de Eucharistie gevierd in het stadion van de stad. Ik heb Evangelie van de Zaligheden verkondigd. In de Mis, gecelebreerd met de Patriarchen, de Groot- Aartsbisschoppen en Bisschoppen, hebben we gebeden voor de vrede en de gerechtigheid met een speciale aandacht voor het Midden-Oosten en Jemen.

Geliefde broers en zussen, deze reis is één van de “verrassingen” van God. Laten we dus Hem en zijn Voorzienigheid loven. Laten we bidden dat het gestrooide zaad volgens zijn Wil vrucht mag dragen.

Document

Naam: APOSTOLISCHE REIS NAAR DE VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
Aula Paulus VI
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 6 februari 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test