• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

U bent op een bevoorrecht moment geroepen om deel te nemen aan het leven van de Pauselijke Raad voor de Leken. Nu twintig jaar geleden eindigde het Tweede Vaticaans Concilie. En de gang van de kerk, welke vruchtbaar werd gemaakt door deze grote gebeurtenis, zal weldra de dag beleven waarop de bisschoppensynode is voorzien over 'de zending van de leken in de kerk en de wereld'. Deze twee gebeurtenissen zijn nauw met elkaar verbonden. U weet heel goed met welk een theologische diepgang, kerkelijke wijsheid en een geest van vernieuwing het Tweede Vaticaans Concilie de toenemende en bewuste deelnerning van de leken heeft gewens en aangemoedigd. In het concilieplan dat twee hoofdmomenten omvat, die van 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
en 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
, en dat vervolgens is verrijkt dank zij de bisschoppensynoden en getoetst door de positieve ervaringen van geestelijke vernieuwing, ligt de vruchtbare basis voor een nieuwe geestdrift van christelijk leven onder de leken. Ik heb altijd gewenst, dat mijn pontificaat de volledige en echte verwezenlijking van het concilie tot basisdoel zou hebben. En de aanstaande bisschoppensynode roept ons op voort te gaan op deze weg voor wat betreft de zending van de leken in de Kerk en de wereld.

Document

Naam: BOUWT EEN RECHTVAARDIGER EN MENSELIJKER WERELD
Tot de Pauselijke raad voor de leken
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 19 november 1984
Copyrights: © 1985, Archief van de Kerken, p. 648-650
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test