• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare broeders en zusters in Christus,

Deze ontmoeting met u, leden die kort geleden bent toegetreden tot de Pauselijke Raad voor de Leken en voor het eerst deelneemt aan zijn voltallige jaarvergadering, is voor mij een groot genoegen! Ik groet u allen van ganser harte. En ik richt mij in het bijzonder tot kard. Eduardo Pironio die sedert enige maanden deze raad voorzit, en tot alle leden die gewoonlijk aan de bezieling van de raad voor de leken werken. Mijn erkentelijkheid gaat uit naar allen en iedereen. Ik waardeer uw samenwerking zeer en acht de inspanningen hoog, welke u uzelf getroost om de Kerk te dienen. Mijn erkentelijkheid wil een hartelijke aanmoediging zijn ten opzichte van de nieuwe leden voor hun edelmoedige aanvaarding om bij te dragen aan de levensvatbaarheid van het Romeinse organisme voor het lekenapostolaat.

Ieder van u heeft zijn persoonlijke ervaring welke beleefd en gerijpt is in een betrokkenheid binnen apostolische bewegingen, nationale lekenraden en vele andere medewerkingsvormen in het missionaire leven van de Kerk. Ieder heeft zijn bijzondere geloofsweg afgelegd en heeft in de loop van zijn bestaan God gevonden.

De Kerk wordt niet opgebouwd zonder de samenwerking van alle ledematen van het lichaam van Christus. Zoals elk lidmaat het lichaam nodig heeft, heeft het lichaam ook al zijn ledematen nodig. Dat bracht de apostel Paulus de christenen van Korinte in herinnering: 'Zoals alle ledematen, hoe vele ook, tezamen één lichaam uitmaken, zo is het ook met Christus. Wij allen zijn immers in de kracht van een en dezelfde Geest door de doop één enkel lichaam geworden ... ' (1 Kor. 12, 12-13).

U bent opgenomen in het leven en de zending van een instelling van de Romeinse curie, welke door de vaders van het Tweede Vaticaans Concilie werd gewenst en door mijn voorganger Paulus VI werd opgericht. Deze instelling is gegroeid in ervaring en rijpheid. Ze heeft duidelijk blijk gegeven van trouwe dienst, van het belang van haar taken voor het leven van de kerk en de bediening van de paus. De taken die haar werden toevertrouwd zijn zeer veeleisend. Weest er steeds meer van overtuigd dat ik op uw medewerking reken, maar dat u eveneens zelf kunt rekenen op mijn aandacht en steun voor het werk van de komende jaren.

Document

Naam: BOUWT EEN RECHTVAARDIGER EN MENSELIJKER WERELD
Tot de Pauselijke raad voor de leken
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 19 november 1984
Copyrights: © 1985, Archief van de Kerken, p. 648-650
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test