• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

URBIS ET ORBIS (I.V.M. 40 JAAR VATICANUM II)
Aflaat bij gelegenheid van de 40ste verjaardag van de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie

Voor de Stad en voor de Wereld

Decreet

Op 8 december van dit jaar,
het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria,
wordt aan de christengelovigen een volledige aflaat verleent,
bij gelegenheid van de 40ste verjaardag
dat de Dienaar des Heren Paulus VI, Summus Pontifex,
de sluiting van het Tweede Oecumenische Vaticaans Concilie afkondigde.

Grote dingen en gunsten die God deed aan de mensen tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie moeten altijd herinnerd blijven,onder dankzegging. Speciaal tijdens de verjaardag van de feestelijkheden van de gebeurtenissen van de dagen die uiterst belangrijk zijn geweest in het leven van de Kerk.

8 december zal de dag zijn dat 40 jaar voorbij zijn gegaan dat de dienaar van God, Paus Paulus VI, die al de heilige Maagd had uitgeroepen tot Moeder van de Kerk, tijdens de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie grote dank bracht aan de Maagd, die als de Moeder van Christus, de Moeder van God is en de geestelijke Moeder van iedereen.

Op dit Hoogfeest heeft Paus Benedictus XVI, wanneer hij openlijk hulde brengt aan de Onbevlekte Maagd Maria, de diepe wens geuit dat de gehele Kerk zich met hem zal verenigen, opdat iedere gelovige, verenigd in de naam van de gemeenschappelijke Moeder, steeds meer versterkt wordt in het geloof, gesteund door een grotere devotie tot Christus, en liefde tot de broeders in barmhartigheid. Vandaar uit – zoals het Tweede Vaticaans Concilie zeer wijs leert – komen de werken van barmhartigheid voort voor de behoeftigen, het onderhouden van de rechtvaardigheid en de verdediging en het zoeken van vrede.

Daarom dat de Heilige Vader, die van harte een grotere liefde en vertrouwen van de gelovigen tot de Heilige Moeder van God wenst en dat hun leven, met de hulp van en het voorbeeld van Haar heiligheid, steeds meer getrouw de instructies van het Tweede Oecumenische Vaticaans Concilie, in hiërarchische eenheid met hem en de eigen Bisschop, een volle aflaat verleent, onder de gebruikelijke voorwaarden (het ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening, het ontvangen van de H. Communie, het gebed ter intentie van de Paus) en dat de ziel zich volledig afzweert aan de gehechtheid aan de zonde, aan het gelovige volk dat tijdens het komende Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis deelneemt aan de heilige diensten ter ere van de Maagd, of tenminste een openbare getuigenis van devotie tot Maria doet voor een afbeelding van de Onbevlekte Ontvangenis opgesteld voor publieke verering, daaraan toevoegt het bidden van een Onze Vader en van het Credo en sommige aanroepingen van de Maagd (bijv. "Tota pulchra es, Maria, et macula originalis non est in te", "Regina sine labe originali concepta, ora pro nobis").
Gelovigen die door ziekte of een wettige reden verhinderd zijn, kunnen de volle aflaat ontvangen in hun huis, of waar ze ook mogen zijn in verband met hun verhindering, als zij, met de goede intentie de drie genoemde voorwaarden voldoen zo spoedig als mogelijk is, wanneer zij op een geestelijke manier en om zich te verenigen met de intentie van de Heilige Vader in gebed zijn tot de Heilige Onbevlekte Maagd en de Geloofsbelijdenis bidden.

Dit decreet heeft alleen kracht voor dit moment, enig andere ordening ten spijt.

Gegeven te Rome, vanuit het kantoor van de Apostolische Penitentiaria, 18 november 2005, op het Feest van de Kerkwijding van de Basilieken van de heilige Apostelen Petrus en Paulus.

Jacobus Franciscus Kardinaal Stafford
Groot Penitentiair

Gianfranco Girotti, O.F.M. Conv.
Regent

Document

Naam: URBIS ET ORBIS (I.V.M. 40 JAAR VATICANUM II)
Aflaat bij gelegenheid van de 40ste verjaardag van de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie
Soort: Apostolische Penitentiarie
Auteur: Jacobus Franciscus Kardinaal Stafford
Datum: 18 november 2005
Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk (werkvertaling vanuit het Latijn)
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test