• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Al kan ieder ogenblik een "gunstige tijd" zijn Vgl. 2 Kor. 6, 2 , waarin de heilige Geest de priesters direct brengt tot groei in het gebed, de studie en het bewustzijn van zijn pastorale verantwoordelijkheid, toch zijn er "bevoorrechte" ogenblikken, ook al zijn ze meer algemeen en van te voren vastgesteld.

Het dienen vooral de bijeenkomsten van de bisschop met zijn priesterschap vermeld te worden, zowel de liturgische (in het bijzonder de concelebratie van de Chrismamis op Witte Donderdag) als de pastorale en culturele met het oog op de uitwisseling over de pastorale activiteit of de studie van bepaalde theologische problemen.

Verder zijn er de bijeenkomsten van priesterlijke spiritualiteit, zoals de retraites, de recollecties en spiritualiteitbijeenkomsten, enz. Het zijn gelegenheden voor geestelijke en pastorale groei, voor langer en rustiger gebed, voor terugkeer naar de wortels van het priesterzijn, voor het terugvinden van de frisheid van de motieven voor de trouw en de pastorale geestdrift.

Ook de bijeenkomsten voor gezamenlijke studie en overweging zijn belangrijk. Zij voorkomen de culturele verarming en het blijven steken in gemakzucht ook op pastoraal gebied als gevolg van geestelijke luiheid. Zij verzekeren een rijpere synthese van de verschillende elementen van het geestelijk, culturele apostolische leven. Zij openen de geest en het hart voor de nieuwe uitdagingen van de geschiedenis en voor de nieuwe oproepen die de Geest tot de Kerk richt.

Document

Naam: PASTORES DABO VOBIS
Ik zal u herders geven - N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1992
Copyrights: © 1992, Stg. R.K. Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 1 juli 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test