• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Vele factoren lijken in de mensen van nu een rijper besef van de menselijke waardigheid en een nieuwe openheid voor de godsdienstige waarden, het Evangelie en het priesterambt te begunstigen.

Ondanks vele tegenstellingen vinden wij in het maatschappelijke milieu een wijd verbreide en sterke dorst naar rechtvaardigheid en vrede, een levendiger begrip voor de zorg die de mens moet hebben voor de schepping, en voor de eerbiediging van de natuur, een meer open zoeken van de waarheid en van de bescherming van de menselijke waardigheid, een toenemende inzet in vele lagen van de wereldbevolking voor een meer concrete internationale solidariteit en voor een nieuwe wereldorde in vrijheid en gerechtigheid. Ook het potentieel van krachten dat de wetenschappen aanbieden, groeit en ontwikkelt zich steeds meer. De informatie en de cultuur verspreiden zich, alsmede een nieuwe ethische vraag, nl. de vraag naar zin en dus naar een objectieve waardeschaal, die in staat stelt de mogelijkheden en de grenzen van de vooruitgang te bepalen.

Op meer specifiek godsdienstig en christelijk gebied vallen ideologische vooroordelen en gewelddadige verhindering van de verkondiging van geestelijke en godsdienstige waarden weg, terwijl nieuwe en onverhoopte mogelijkheden voor de evangelisatie ontstaan en in vele delen van de wereld het kerkelijke leven hervat wordt. Men ziet een groeiende verspreiding van de kennis van de Heilige Schrift; een vitaliteit en een expansieve kracht van vele jonge kerken met een steeds belangrijkere rol in de verdediging en de bevordering van de waarden van de mens en van het menselijke leven; een schitterend getuigenis van het martelaarschap van de kant van de kerken van Midden- en Oost-Europa, alsmede een getuigenis van trouw en moed van de kant van andere kerken, die nog gedwongen zijn vervolging en lijden te verduren omwille van het geloof. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones t.b.v. de 8e Bisschoppensynode over de vorming van priesters, 3

Het verlangen naar God en naar een levende en zinvolle relatie met Hem dringt zich heden ten dage zo sterk op dat het daar waar de authentieke en integrale verkondiging van het Evangelie van Jezus ontbreekt, de verbreiding begunstigt van vormen van religiositeit zonder God en van talrijke sekten. De verspreiding daarvan ook in sommige traditioneel christelijke milieus is voor alle kinderen van de Kerk en in het bijzonder voor de priesters een voortdurende reden voor een gewetensonderzoek inzake de geloofwaardigheid van hun getuigenis van het Evangelie, maar geeft tevens aan hoe diep en verspreid het zoeken van God nog altijd is.

Document

Naam: PASTORES DABO VOBIS
Ik zal u herders geven - N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1992
Copyrights: © 1992, Stg. R.K. Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 1 juli 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test