• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Inleiding

Aansluitend op de leer van het Tweede Vaticaans Concilie en in het bijzonder het Decreet over de priesteropleiding 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Optatam Totius Ecclesiae
Over de priesteropleiding
(28 oktober 1965)
heeft de Congregatie voor de Katholieke Vorming verschillende documenten doen uitgaan om een passende en alomvattende vorming van toekomstige priesters te bevorderen. Daartoe werden voor de verschillende aspecten hiervan richtlijnen en duidelijke normen voorgelegd. Vgl. Congregatie Katholieke Vorming (seminaries en universiteiten), Fundamentele normen voor de priestervorming, Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis - Editio typica (6 jan 1970) Vgl. Congregatie voor de Katholieke Vorming, Fundamentele normen voor de priestervorming, Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis - Secunda editur (19 mrt 1985) Congregatie voor de Katholieke Vorming: De filosofiestudie in seminaries (20 januari 1972); Een leidraad voor de vorming in het priesterlijk celibaat (11 april 1974); Het kerkelijk recht in de priesteropleiding (2 april 1975); De theologische vorming van toekomstige priesters (22 februari 1976); Epistula circularis de formatione vocotionum adultarum (14 juli 1976); Instructie over de liturgische vorming op seminaries (3 juni 1979); Rondzendbrief over sommige meer urgente aspecten van de spirituele vorming op seminaries (6 januari 1980); Educatieve geleide in de menselijke liefde: schetsen voor seksuele voorlichting (1 november 1983); La Pastorale della mobilità umana nella formazione dei futuri sacerdoti (25 januari 1986); Richtlijnen voor de training van toekomstige priesters over de sociale communicatiemiddelen (19 maart 1986); Lettera circolare riguardante gli studi sulle Chiese Orientali (6 januari 1987); De Maagd Maria in de intellectuele en geestelijke vorming (25 maart 1988); Richtlijnen voor de bestudering en het doceren van de sociale leer van de Kerk in de priesteropleiding (30 december 1988); Instructie over de bestudering van de Kerkvaders in de priesteropleiding (10 november 1989); Richtlijnen betreffende de voorbereidingen van seminariedocenten (4 november 1993); Richtlijnen betreffende de vorming van priesterkandidaten inzake problemen rond huwelijk en gezin (19 maart 1995); Instructie aan de Bisschoppenconferenties over de toelating tot het seminarie van kandidaten afkomstig van andere seminaries of religieuze families (9 oktober 1986 en 8 maart 1996); De propedeuse (1 mei 1998); Lettere circolari circa le norme canoniche relative alle irregolarità e agli impedimenti sia 'ad Ordines recipiendos. sia 'ad Ordines exercendos' (27 juli 1992 en 2 februari 1999).  Inmiddels heeft ook de Bisschoppensynode van 1990 nagedacht over de vorming van priesters onder de huidige omstandigheden, met de bedoeling de leer van het Concilie over dit onderwerp te vervolmaken en in deze wereld duidelijker en effectiever te maken. Aansluitend op deze synode heeft paus Johannes Paulus II de postsynodale apostolische Exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Pastores Dabo Vobis
Ik zal u herders geven - N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen
(25 maart 1992)
het licht doen zien.

Gegeven deze uitgebreide leer is het niet de bedoeling van deze instructie alle vragen op affectief en seksueel terrein te behandelen, die speciale aandacht verdienen gedurende de gehele periode van vorming. Deze instructie bevat normen aangaande een specifieke vraag, die des te dringender is geworden door de huidige situatie: de vraag of kandidaten die diepgewortelde homoseksuele neigingen hebben al dan niet tot de priesteropleiding en de heilige wijding moeten worden toegelaten.

Document

Naam: INSTRUCTIE OVER CRITERIA TER ONDERSCHEIDING VAN ROEPINGEN MET BETREKKING TOT PERSONEN MET HOMOSEKSUELE NEIGINGEN AANGAANDE HUN TOELATING TOT HET SEMINARIE EN DE HEILIGE WIJDINGEN
Soort: Congregatie Katholieke Vorming (seminaries en universiteiten)
Auteur: Zenon Kardinaal Grocholewski
Datum: 4 november 2005
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
rkkerk.nl
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test