• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het herkennen van de tekenen van hoop

In deze missie worden we bemoedigd door tekenen dat God aan het werk is in onze tijd. Deze tekenen moeten erkend worden en niet overschaduwd door bepaalde negatieve factoren. In deze zin wees de Heilige Johannes Paulus II op de vele inspanningen om menselijk leven te verwelkomen en te verdedigen, het groeiende verzet tegen oorlog en tegen de doodstraf, en een grotere zorg voor de kwaliteit van leven en de ecologie. Als teken van hoop wees hij ook op de ontwikkeling van bio-ethiek als “bezinning en dialoog - tussen gelovigen en niet-gelovigen, zowel als tussen aanhangers van verschillende godsdiensten - over ethische problemen, zelfs de meest fundamentele, die het menselijk leven betreffen”. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 27 De wetenschappelijke gemeenschap van de Pauselijke Academie voor het Leven heeft gedurende de laatste 25 jaar aangetoond dat zij in staat is om deze dialoog aan te gaan en haar eigen competente en gerespecteerde bijdrage aan te bieden. Teken hiervan is haar voortdurende inspanning om het menselijk leven in ieder stadium van zijn ontwikkeling te bevorderen en te beschermen, en haar veroordeling van abortus en euthanasie als uiterst ernstige kwaden die tegen de Geest van het leven ingaan en ons onderdompelen in de anti-cultuur van de dood. Deze inspanningen moeten zeker doorgaan, met het oog op hedendaagse uitdagingen die voor ons als gelegenheid kunnen dienen om te groeien in het geloof, te komen tot een dieper begrip ervan om het effectiever naar de mensen van onze tijd te communiceren.

Document

Naam: HUMANA COMMUNITAS
Aan de president van de Pauselijke Academie voor het Leven b.g.v. de 25e verjaardag van de oprichting ervan
Soort: Paus Franciscus - Brief
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 6 januari 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. vanuit Engelstalige versie: dhr. W. van Winden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test