• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare broeders en zusters, ik nodig u die hier aanwezig bent en door u alle katholieke gelovigen dringend uit van deze week een tijd van voortdurend en volhardend gebed te maken voor de gave van de eenheid. Nooit mogen wij vergeten dat het gebed machtig is! Of liever: wij mogen nooit de liefdevolle edelmoedigheid onderschatten, waarmee God altijd onze gebeden, ook als ze op een zwak en onduidelijk stotteren lijken, beantwoordt, omdat wij ze Hem aanbieden in de Zoon: met Hem en door Hem. Wij hebben in de lezing van vandaag gehoord, hoe Jezus bad in zijn aardse dagen: 'In de dagen van zijn sterfelijk leven heeft Hij onder luid geroep en geween gebeden en smekingen opgedragen ... Om zijn vroomheid is Hij verhoord' (Hebr. 5, 7). En wij weten ook dat Hij voor altijd leeft en voor ons ten beste spreekt. Vgl. Hebr. 7, 25

Krachtens het kruis en de verrijzenis heerst Jezus voor altijd aan de rechterhand van de Vader. Maar Hij blijft ook leven in ons, want: 'Gij allen die in Christus zijt gedoopt, zijt met Christus bekleed. . . allen tezamen zijt gij één persoon in Christus Jezus' (Gal. 3, 27-28). U weet wel, dat de Katholieke Kerk allen als broeders en zusters in Christus erkent, die 'uit het geloof in het doopsel zijn gerechtvaardigd' en alleen op die manier zijn 'ingelijfd bij de gekruisigde en verheerlijkte Christus', en juist daardoor Christenen worden genoemd. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 3.22 Het doopsel dat ons opneemt in de dood van Christus Vgl. Rom. 6, 4 , is de grondslag van elke eenheid -van die we bezitten en van die waarnaar we vurig verlangen. In dit jubileumjaar vernieuwen wij elke woensdag bij de algemene audiëntie onze doopbeloften, het geloof van ons doopsel; daardoor juist versterken wij opnieuw de grondslag van onze eenheid, zoals ik, nu twee jaar geleden, de gelegenheid heb gehad te doen in de kathedraal van Canterbury tijdens een gemeenschappelijke viering van het geloof. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, In de Kathedraal van Canterbury, Gemeenschappelijke verklaring van Paus Johannes Paulus II en aartsbisschop Runcie van Canterbury (29 mei 1982). Archief van de Kerken 37 ( 1982), 1120-1121 en 1133-1142 De gedachtenis van het doopsel is altijd een herdenking van onze roeping tot eenheid.

Document

Naam: GEROEPEN TOT EENHEID DOOR HET KRUIS VAN ONZE HEER
Tijdens de Internationale Bidweek voor de Eenheid van de Christenen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Audiƫntie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 18 januari 1984
Copyrights: © 1984, Archief van de Kerken jrg. 39 p. 19-20
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test