• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

UITEENZETTING OVER DE BEVRIJDINGSTHEOLOGIE

Om mijn taak toe te lichten en mijn bedoeling met betrekking tot dit onderwerp nauwkeurig weer te geven lijkt het me nodig enkele opmerkingen vooraf te maken:

1) De theologie van de bevrijding is een buitengewoon complex verschijnsel. Het begrip bevrijdingstheologie kan uiteenlopen van de meest radicaal marxistische standpunten tot die welke de noodzakelijke verantwoordelijkheid van de christen ten opzichte van de armen en onderdrukten zijn juiste plaats geeft in het kader van een correcte kerkelijke theologie, zoals de documenten van de CELAM, van Latijns-Amerika (CELAM)
2de Algemene Vergadering van Latijns-Amerikaanse bisschoppen, Medellin (6 september 1968)
en Latijns-Amerika (CELAM)
3de Algemene Vergadering van Latijns-Amerikaanse bisschoppen Puebla (13 februari 1979)
hebben gedaan. In deze uiteenzetting wordt het begrip 'bevrijdingstheologie' in zijn meest beperkte betekenis gebruikt: die waarvan alleen theologen deel uitmaken, die op een of andere manier zich de fundamentele keuze van het marxisme eigen hebben gemaakt. Ook al zijn er in de afzonderlijke gevallen grote verschillen waarbij in een bezinning van algemene aard niet kan worden stilgestaan. Hier kan ik me, zonder de verschillende accentueringen te ontkennen, alleen tot taak stellen de aandacht op enkele fundamentele lijnen te vestigen, die het meest verbreid zijn en zelfs daar een bepaalde invloed uitoefenen waar geen theologie van de bevrijding bestaat.

2) De ontleding van het verschijnsel bevrijdingstheologie toont duidelijk een fundamenteel gevaar voor het geloof van de kerk. Natuurlijk dient ermee rekening te worden gehouden, dat een dwaling niet kan bestaan zonder een kern van waarheid. Een dwaling is in feite des te gevaarlijker naarmate de waarheid die erin aanwezig is, groter is. Anderzijds zou een dwaling zich niet van haar deelwaarheid meester kunnen maken, wanneer deze voldoende beleefd en betuigd werd daar waar ze thuis hoort, namelijk in het geloof van de kerk. Daarom dient, naast het aantonen van de dwaling en het gevaar in de bevrijdingstheologie, ook de vraag te worden gesteld: welke is de waarheid die in de dwaling schuilgaat en hoe moet deze in haar geheel worden teruggewonnen?

3) De theologie van de bevrijding is in drie opzichten een universeel verschijnsel:

  1. Deze theologie bedoelt geen nieuwe theologieverhandeling te zijn naast de reeds bestaande, door bijvoorbeeld nieuwe aspecten van de sociale ethiek van de kerk voor te stellen. Ze doet zich veeleer voor als een nieuwe hermeneutiek van het christelijke geloof, dat wil zeggen als een nieuwe manier om het christendom in zijn totaliteit te begrijpen en te verwezenlijken. Zo verandert ze alle vormen van kerkelijk leven: de structuur van de Kerk, haar liturgie, haar catechese, haar morele keuzen.
  2. De theologie van de bevrijding vindt haar zwaartepunt ongetwijfeld in Latijns-Amerika, maar ze is toch geen uitsluitend Latijns-Amerikaans verschijnsel ervan. Als manier van denken is ze onafscheidelijk verbonden met de beslissende invloed van Europese en zelfs Noord-Amerikaanse theologen. Ze bestaat ook in India, Sri-Lanka, op de Filipijnen, in Taiwan en Afrika, hoewel dit laatste werelddeel vooral gekenmerkt wordt door het zoeken naar een 'Afrikaanse theologie'. De groep derde-wereld theologen wordt duidelijk gekenmerkt door een gevoeligheid voor de onderwerpen van de bevrijdingstheologie.
  3. De theologie van de bevrijding gaat over de confessionele grenzen heen. Eén van de bekendste vertegenwoordigers van de theologie van de bevrijding, Hugo Assmann, was katholiek priester; tegenwoordig doceert hij als protestant aan een een protestantse faculteit waarbij hij zichzelf blijft voorstellen als iemand die het kader van de religieuze confessies achter zich laat. De theologie van de bevrijding probeert vanuit haar vooropgezette stellingen een nieuwe universaliteit te scheppen waardoor de klassieke scheidingen van de Kerk alleen maar aan belang kunnen inboeten.

Document

Naam: UITEENZETTING OVER DE BEVRIJDINGSTHEOLOGIE
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 1 september 1983
Copyrights: © 1984, Archief van Kerken, 39 jrg. p. 2-6 / DIAL (930), 19 april 1984
Vert.: Archief van Kerken; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test