• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

O.L.V. VAN HODIGITRIA
Plein voor de Basiliek van de Heilige Nicolaa, Bisschop van Myra

Dierbare broeders en zusters,

Het was voor mij een grote vreugde deze morgen de icoon van de maagd Hodigitria te hebben mogen kronen. Zo heb ik een zeer oude Mariabeeltenis willen eren, welke door de mensen van Pugliá zeer wordt vereerd, en welke eveneens bekend is aan en vereerd wordt door de orthodoxe broeders die de mogelijkheid hebben gehad en nog hebben hebben in uw mooie streek te wonen of verblijf te houden.

Mijn daad van verering jegens de allerheiligste maagd door deze beroemde en schitterende icoon te kronen wilde daarom ook een gebaar zijn om het oecumenisch handelen te erkennen en te bevorderen, dat zich sedert eeuwen voltrekt en zich vandaag nog voordoet tussen Grieken en Latijnen in het licht en onder de bescherming van de allerheiligste moeder van God.

De rite van de kroning van Mariabeelden is, zoals u weet, zeer oud en traditioneel. Haar symbolische betekenis is heel duidelijk: ze wil onze erkenning van het geestelijk en mystiek 'koningschap' uitdrukken, dat Maria uitoefent met Christus en onder Hem over heel het geschapen heelal, zowel over de hemelse schepselen als over de aardse. Het gaat om het 'koningschap' waarvan wij de verschillende vormen vieren en verheerlijken wanneer wij de litanie van de heilige rozenkrans bidden.

Evenals haar goddelijke Zoon is Maria geen 'koningin' van deze wereld, maar in het rijk van God dat, terwijl het hierbeneden als kerkelijke werkelijkheid ontkiemt, voltooid zal moeten worden in het hemels Jeruzalem. Daarom is het 'rijk' van Maria, evenals dat van Jezus, geen vergankelijke macht, welke niet zelden gebaseerd is op onrecht en onderdrukking, maar is - zoals de heilige Paulus zegt 'gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest' (Rom. 14, 17).

De maagd Hodigitria die met de hand naar haar goddelijke Zoon wijst, toont ons de weg naar dat rijk.juist omdat Jezus de weg is. Daarmee toont zij ons ook de weg naar de eenheid onder de Christenen, welke bestaat in een ons met algehele zuiverheid van bedoeling en geestdriftige levenssamenhang onderwerpen aan het geestelijk koningschap van Jezus en Maria.

Moge deze dag, zo rijk aan oecumenische betekenis, voor allen een gelegenheid zijn tot een hernieuwde betrokkenheid bij en een sterk vertrouwen in de voortgang naar de eenheid op voorspraak van de maagd Hodigitria onder leiding van Christus en in de kracht van de Geest.

NĂ¡ het bidden van het Angelus

Vanuit deze stad welke door haar geografische en culturele ligging een over de Middellandse zee geprojecteerde brug is, gaan mijn gedachten ook naar onze broeders en zusters van Albanië, die hun godsdienstig geloof, een fundamenteel recht van de menselijke persoon, niet naar buiten kunnen uiten.

Terwijl ik hen in uw gebeden aanbeveel, wil ik hen verzekeren, dat zij bijzonder aanwezig zijn in mijn hart en dat ik hen toevertrouw aan de bescherming van onze lieve Vrouw.

Document

Naam: O.L.V. VAN HODIGITRIA
Plein voor de Basiliek van de Heilige Nicolaa, Bisschop van Myra
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Angelus/Regina Caeli
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 26 februari 1984
Copyrights: © 1984, Archief van Kerken jrg. 39, p. 9
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test