• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ANTIQUORUM HABET FIDA RELATIO

Jubileumbul waarmee de eerste viering van een "Heilig Jaar" werd aangekondigd, waaraan een volledige aflaat verbonden was. Een dergelijke vergeving van zondenstraffen was echter niet iets nieuws. Reeds 1095 heeft de door Paus Urban II bijeengeroepen Synode van Clermont hierover iets vastgelegd.

Aflaten

Van de voorvaderen wordt met zekerheid verteld, dat aan hen bij een bezoek aan de eerbiedwaardige basiliek van de prins der apostelen in de stad Rome in grote mate kwijtschelding en vergeving van de zonden werd verleend;

wij derhalve..., die dergelijke kwijtscheldingen en vergevingen in hun geheel en ieder afzonderlijk bevestigen en daarvoor dankbaar zijn, bevestigen die en keuren ze goed krachtens ons apostolisch gezag...

In vertrouwen op Gods barmhartigheid en op de verdiensten en het gezag van zijn apostelen, verlenen wij en zullen wij, na overleg met onze broeders en uit de volheid van ons apostolische gezag, aan allen... die eerbiedig, in echte boetestemming en na gebiecht te hebben de basilieken zelf bezoeken... in dit huidige en in ieder komend eeuwjaar niet enkel een ruimere en volkomener, maar zelfs de meest volkomen kwijtschelding van al hun zonden verlenen...

Document

Naam: ANTIQUORUM HABET FIDA RELATIO
Soort: Paus Bonifatius VIII - Bul
Auteur: Paus Bonifatius VIII
Datum: 22 februari 1300
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test