• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Als het thema van het lijden, dat ik hier aan u voorleg, speciaal in dit heilig jaar overwogen dient te worde dit vooral omdat de Verlossing door het kruis van Christus is bewerkt, d.w.z. door Zijn folteringen aan het kruis. Maar tegelijk komt mij in dit jaar van de Verlossing die waarheid voor de geest die in de encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Redemptor Hominis
De Verlosser van de mensen
(4 maart 1979)
wordt uitgedrukt: "In Christus is iedere mens de weg van de Kerk" Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Verlosser van de mensen, Redemptor Hominis (4 mrt 1979), 14.18.21-22. Men kan zeggen dat de mens op bijzondere wijze de weg van de Kerk wordt als het lijden in zijn leven binnentreedt; blijkbaar gebeurt dit op verschillende ogenblikken in zijn leven, op verschillende wijzen en om verschillende redenen; maar steeds schijnt het lijden, onder welke gedaante ook, in feite onafscheidelijk te zijn van het aardse leven van de mens.

Als wij constateren dat de mens dit aardse leven op een of ander wijze de weg van het lijden bewandelt, moet de Kerk deze mens te allen tijde – en wel vooral in dit heilige jaar van de Verlossing – op deze weg ontmoeten; de Kerk is immers uit dit mysterieuze geheim van de Verlossing door het kruis van Christus voortgekomen en moet zich daarom erop toewijzen vooral de mens die onder het lijden gebukt gaat, op deze lijdensweg tegemoet te treden, want in deze ontmoeting wordt de mens echt "de weg van de Kerk"; deze weg is verreweg de belangrijkste van alle wegen.

Document

Naam: SALVIFICI DOLORIS
Over de christelijke zin van het menselijke lijden
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 11 februari 1984
Copyrights: © 1984, Stg. RK Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 19 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test