• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
DE SYNODALITEIT IN HET LEVEN EN DE ZENDING VAN DE KERK
VIJFDE HOOFDSTUK  -  Conclusie - Samen op weg gaan in de vrijmoedigheid van de geest

VIJFDE HOOFDSTUK - Conclusie - Samen op weg gaan in de vrijmoedigheid van de geest

"Samen op weg gaan", leert Paus Franciscus, "is de constitutieve weg van de Kerk; de vorm die ons toelaat de werkelijkheid met de ogen en het hart van God te interpreteren; de voorwaarde om de Heer Jezus te volgen en om dienaars van het leven te zijn in deze gewonde tijd. De synodale adem en het synodale ritme onthullen wie we zijn en de dynamiek van communio die onze beslissingen bezielt. Alleen binnen deze horizon kunnen we onze pastoraal werkelijk vernieuwen en aanpassen aan de zending van de Kerk in de wereld van vandaag; alleen op deze manier kunnen we de complexiteit van deze tijd onder ogen zien, dankbaar voor de afgelegde weg en vastbesloten om die met parrhesia voort te zetten." Paus Franciscus, Toespraak, Bij de opening van de 70e Algemene Vergadering van de Italiaanse bisschoppenconferentie (22 mei 2017)

De parrhesia in de Geest die van het volk van God op zijn synodale tocht wordt gevraagd is het vertrouwen, de openhartigheid en de moed om "in de wijdsheid van Gods horizon binnen te treden" om "te verzekeren dat er in de wereld een sacrament van eenheid is en de mensheid daarom niet voorbestemd is om te dwalen en verbijsterd te zijn." Paus Franciscus, Toespraak van Heilige Vader Franciscus tot de vergadering van de Congregatie voor de Bisschoppen - Bologna Zaal, De bisschop is op de eerste plaats een martelaar voor de Verrezene (27 feb 2014), 5 De doorleefde en volhardende ervaring van de synodaliteit is voor het volk van God bron van de door Jezus beloofde vreugde, ferment van nieuw leven, springplank voor een nieuwe fase van missionair engagement.

Moge Maria, Moeder van God en van de Kerk, die "met de leerlingen was om de Heilige Geest te aanroepen (Hand. 1, 14), en zo het missionaire elan van de Heilige Geest op Pinksteren mogelijk heeft gemaakt" Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 284, de synodale bedevaart van het volk van God begeleiden, door ons het doel te tonen en ons te onderrichten in de mooie, tedere en sterke stijl van deze nieuwe fase van evangelisatie.

INTERNATIONALE THEOLOGISCHE COMMISSIE - ROME

Document

Naam: DE SYNODALITEIT IN HET LEVEN EN DE ZENDING VAN DE KERK
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 2 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Collationes
Vert. uit het Spaanse origineel: Peter De Mey en Adelbert Denaux, Collationes
Griekse en Hebreeuwse woorden nog in bewerking
Bewerkt: 17 oktober 2021

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test