• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Synodaliteit dient het leven en de evangeliserende zending van de Kerk te bezielen in eenheid en onder leiding van de Heer Jezus, die beloofde: "Want waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden (Mt. 18, 20); "Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld" (Mt. 28, 20). De synodale vernieuwing van de Kerk vindt zonder twijfel plaats door de revitalisering van de synodale structuren, maar komt vooral tot uiting in het antwoord op de genadevolle oproep van God om te leven als zijn volk dat wandelt in de geschiedenis tot de voleinding van het Koninkrijk. Dit hoofdstuk belicht enkele specifieke uitdrukkingen van dit antwoord: de vorming tot de spiritualiteit van communio en de praktijk van het luisteren, van de dialoog en van de gemeenschappelijke onderscheiding; de relevantie ervan voor de oecumenische weg en voor een profetische diakonie in de opbouw van een broederlijk, solidair en inclusief sociaal ethos.

Document

Naam: DE SYNODALITEIT IN HET LEVEN EN DE ZENDING VAN DE KERK
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 2 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Collationes
Vert. uit het Spaanse origineel: Peter De Mey en Adelbert Denaux, Collationes
Griekse en Hebreeuwse woorden nog in bewerking
Bewerkt: 17 oktober 2021

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test