• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
DE SYNODALITEIT IN HET LEVEN EN DE ZENDING VAN DE KERK
DERDE HOOFDSTUK  -  De realisatie van synodaliteit: subjecten, structuren, processen, synodale praktijken

DERDE HOOFDSTUK - De realisatie van synodaliteit: subjecten, structuren, processen, synodale praktijken

Wie synodaliteit wil begrijpen in het perspectief van de ecclesiologie van het Tweede Vaticaans Concilie moet reflecteren over de concrete modaliteiten van de realisatie ervan. Het gaat erom in algemene termen te onderzoeken wat er momenteel kerkrechtelijk voorzien is om de betekenis en de mogelijkheden van synodaliteit voor het voetlicht te plaatsen en een nieuwe impuls te geven, waarbij tegelijkertijd de theologische perspectieven voor de relevante ontwikkeling ervan in kaart worden gebracht. Dit hoofdstuk vertrekt van de synodale roeping van het volk van God en beschrijft vervolgens de synodale structuren op lokaal, regionaal en universeel niveau, met vermelding van de verschillende subjecten die betrokken zijn bij de synodale processen en praktijken.

Document

Naam: DE SYNODALITEIT IN HET LEVEN EN DE ZENDING VAN DE KERK
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 2 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Collationes
Vert. uit het Spaanse origineel: Peter De Mey en Adelbert Denaux, Collationes
Griekse en Hebreeuwse woorden nog in bewerking
Bewerkt: 17 oktober 2021

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test