• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De bisschoppenconferenties in de context van een land of regio zijn een recente creatie die is ontstaan in de context van de bevestiging van nationale staten en werden als zodanig door het Tweede Vaticaans Concilie Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 23 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 37-38 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 36.39 gewaardeerd in het perspectief van de communioecclesiologie. Als uitdrukking van de bisschoppelijke collegialiteit is hun voornaamste doel de samenwerking tussen bisschoppen voor het algemeen welzijn van de aan hen toevertrouwde Kerken, ten dienste van de zending in hun respectieve naties. Hun ecclesiologische relevantie werd herbevestigd door paus Franciscus, die heeft uitgenodigd om hun bevoegdheden te bestuderen, ook op het gebied van de leer. Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 32 Deze verdieping moet gebeuren door na te denken over de ecclesiologische aard van de bisschoppenconferenties, hun kerkrechtelijke statuut, hun concrete bevoegdheden met betrekking tot de uitoefening van de bisschoppelijke collegialiteit en over hun rol in een beter gearticuleerd synodaal leven op regionaal niveau. In dit perspectief is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan de ervaringen die in de afgelopen decennia zijn gerijpt, evenals aan de tradities, de theologie en het recht van de oosterse Kerken. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 23 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de Oosterse Kerken, Orientalium Ecclesiarum (21 nov 1964), 7-9

Document

Naam: DE SYNODALITEIT IN HET LEVEN EN DE ZENDING VAN DE KERK
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 2 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Collationes
Vert. uit het Spaanse origineel: Peter De Mey en Adelbert Denaux, Collationes
Griekse en Hebreeuwse woorden nog in bewerking
Bewerkt: 17 oktober 2021

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test