• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het Tweede Vaticaanse Oecumenische Concilie nam het project van Vaticanum I over en integreerde het in het perspectief van een veelzijdig aggiornamento. Het ging daarbij uit van de vooruitgang die in de voorgaande decennia was geboekt en integreerde die in een rijke synthese in het licht van de Traditie. 

De dogmatische constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
ontwikkelt een visie op de aard en de zending van de Kerk als gemeenschap, waarin theologische vooronderstellingen voor een pertinent herstel van de synodaliteit worden geschetst: met name de mystieke en sacramentele opvatting van de Kerk; haar wezen als het volk Gods op pelgrimstocht door de geschiedenis naar het hemelse vaderland, waarin aan alle leden, door middel van het doopsel, dezelfde waardigheid van kinderen van God wordt geschonken en aan wie dezelfde zending is toevertrouwd; de leer van de sacramentaliteit van het bisschopsambt en van de collegialiteit in hiërarchische gemeenschap met de bisschop van Rome. 

Het decreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Christus Dominus
Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk
(28 oktober 1965)
benadrukt de Kerk als subject en vraagt de bisschoppen om in gemeenschap met hun presbyterium de pastorale taak van de Kerk uit te oefenen die hun is toevertrouwd, gebruik makend van de hulp van een specifieke senaat of een priesterraad. Het formuleert de uitnodiging om in elk bisdom een pastorale raad te vormen, waaraan priesters, religieuzen en leken deelnemen. Het drukt ook de wens uit dat, op het niveau van de gemeenschap tussen de lokale Kerken van dezelfde regio, de eerbiedwaardige instelling van de synoden en provinciale concilies nieuw leven wordt ingeblazen; het doet ook een oproep om de instelling van bisschoppenconferenties te bevorderen. Met betrekking tot de oosters-katholieke Kerken spreekt het decreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Orientalium Ecclesiarum
Over de Oosterse Kerken
(21 november 1964)
zijn waardering uit over het instituut van het patriarchaat en zijn synodale vorm.

Document

Naam: DE SYNODALITEIT IN HET LEVEN EN DE ZENDING VAN DE KERK
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 2 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Collationes
Vert. uit het Spaanse origineel: Peter De Mey en Adelbert Denaux, Collationes
Griekse en Hebreeuwse woorden nog in bewerking
Bewerkt: 17 oktober 2021

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test