• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE SYNODALITEIT IN HET LEVEN EN DE ZENDING VAN DE KERK

Noot van de redactie: niet in alle gevallen zijn teksten in Griekse en Hebreeuwse schrift goed beschikbaar op het moment. Er wordt gewerkt om deze wel correct toe te voegen aan de tekst conform het origineel. Onze excuses voor het ongemak.

Gedurende haar negende quinquennium ondernam de Internationale Theologische Commissie de studie van de synodaliteit in het leven en de zending van de Kerk. De werkzaamheden vonden plaats in een subcommissie voorgezeten door Mgr. Mario Ángel Flores Ramos. Leden van de subcommissie waren: Zr. Prudence Allen RSM, Zr. Alenka Arko van de Loyola Community, Mgr. Antonio Luiz Catelan Ferreira, Mgr Piero Coda, E.H. Carlos Maria Galli, E.H. Gaby Alfred Hachem, Prof. Héctor Gustavo Sánchez Rojas SCV E.H. Nicholaus Segeja M'hela en Fr. Gerard Francisco Timoner II OP 

De algemene discussie over dit thema werd gehouden tijdens de vergaderingen van de subcommissie en de plenaire zittingen van de Commissie, gehouden tussen 2014 en 2017. De tekst werd goedgekeurd door de meerderheid van de leden van de Commissie tijdens haar plenaire zitting van 2017, door een schriftelijke stemming. Hij werd daarna goedgekeurd door haar voorzitter, kardinaal Luis F Ladaria S.J., Prefect van de Congregatie voorde Geloofsleer, die opdracht gaf tot publicatie op 2 maart 2018, na een positieve reactie te hebben ontvangen van paus Franciscus. 

Document

Naam: DE SYNODALITEIT IN HET LEVEN EN DE ZENDING VAN DE KERK
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 2 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Collationes
Vert. uit het Spaanse origineel: Peter De Mey en Adelbert Denaux, Collationes
Griekse en Hebreeuwse woorden nog in bewerking
Bewerkt: 17 oktober 2021

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test